Gå til hovedindhold

En pæn hjerne

Spørgsmål

Jeg har været hos en neurolog, på grund af føleforstyrrelser, som er der hele tiden, men, en gang i mellem, kommer med heftig styrke.

Disse føleforstyrrelser betyder at jeg taber ting og derfor skær mig. Jeg har desuden haft trykkende fornemmelser og dobbeltsyn, hvorpå jeg fik lavet en synsnervetest. Senest har jeg fået scannet hjernen, med det resultat at neurologen, på baggrund af en udtalelse fra de læger der forestod scanningen, kunne fortælle mig at jeg havde en "pæn hjerne".

Neurologen syntes desuden at der var udfald i mine reflekser første gang jeg var hos ham, men at nu var de normale. Han affærdigede mig derfor med at han ikke kunne gøre mere og ville ikke lave flere undersøgelser på mig.

Nu er mit spørgsmål så: Kan det virkelig være rigtigt at man får sådan et svar? Det er jo ikke fordi tingene går væk, bare fordi man har en "pæn hjerne". Kan man desuden have sclerose som kan ses i en rygmarvsvæskeundersøgelse og med normal MR-scanning?

Svar

Det er desværre ikke muligt at svare konkret på dit spørgsmål. For at kunne vurdere dine symptomer i diagnostisk øjemed kræves en grundig udspørgen og neurologisk undersøgelse, samt detaljeret kendskab til dine undersøgelsesresultater og det vil være forkert at besvare dit spørgsmål på andet grundlag.

Generelt kan man sige, at der er mange sygdomme der kan give føleforstyrrelser og dobbeltsyn.

 

Hvis man har haft flere tilfælde med karakteristiske neurologiske symptomer, på forskellige tidspunkter og fra forskellige steder på kroppen, kan man dog opfylde de klassiske kriterier for at stille diagnosen dissemineret sklerose. De undersøgelser, man støtter sig til for at underbygge denne diagnose, er sædvanligvis MR-skanning, der er den mest følsomme (ca. 95 procent), samt rygmarvsvæske og neurofysiologiske undersøgelser af nerveledningshastighed i centralnervesystemet (VEP, MEP, SSEP).

Såfremt alle undersøgelser er normale, vil det første diagnostiske kriterie (spredning af symptomer i tid og sted) stadig gælde, selvom det i praksis giver anledning til nye diagnostiske overvejelser og diagnosen uhyre sjældent stilles på dette grundlag.

Du kan læse mere om normale undersøgelser og sclerose et andet sted på hjemmesiden: http://temp.scleroseforeningen.dk/Sp%C3%B8rgepanel/Sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20og%20svar/L%C3%A6ger/Diagnose.aspx.