Gå til hovedindhold

Elev med MS

Spørgsmål

Jeg arbejder som gymnasielærer og vi har en elev som lige har fået diagnostiseret MS.
Mit spørgsmål går i den forbindelse på, hvordan vi som lærere og elever bedst forholder os til situationen. Hvordan får vi skabt et klasserum, som fungerer bedst muligt for pågældende elev og resten af klassen. Vi vil meget gerne have at eleven fortsætter og føler sig godt tilpas i den nye og vanskelige situation. Det er en social stærk klasse og vi er alle meget berørte af situationen.

Svar

Det er godt at høre om din og jeres omsorg for og engagement i den elev der har fået sclerose. Jeg tænker, at det vigtigste er, at du får talt med eleven om hvor meget støtte han/hun har brug for, og hvor meget der skal tales om det. Det er meget forskelligt hvad den enkelte har brug for i en sådan situation. Det er dog vigtigt at påpege, at det er en meget anden situation at få sclerose i dag end det var for 10 år - og især for 20 år siden - da medicinen er blevet meget bedre.

I kan som lærere tale med eleven om den nye situation, om elevens reaktioner på at have fået sygdommen, og om han/hun har brug for noget ekstra støtte i forhold til at kunne fuldføre gymnasiet. Gennem sådanne samtaler vil I bl.a. kunne være med til at afdramatisere sygdommen. Et af de symptomer på sclerose, som vi oplever kan give problemer for unge under uddannelse, er træthed, da dette symptom nemt kan misforstås som noget andet, er dette vigtigt at være opmærksom på.

I kan endvidere foreslå, at eleven bruger Scleroseforeningens psykologordning, som er et gratis tilbud til medlemmer af foreningen. Hvis eleven har brug for at snakke med en psykolog, skal eleven ringe på hverdage ml kl. 8-16, fredag dog til kl. 14 på telefon 36463646 for at blive visiteret til psykologsamtaler. Psykologen ringer ud dagligt ml. 11-12. Hvis eleven synes, at det er en god ide, at klassen ved noget mere om sclerose, kan I bede om at få en informatør fra Scleroseforeningen ud og fortælle om sygdommen: