Gå til hovedindhold

El-stimulator og dropfods skinne

Spørgsmål

For nylig fik jeg en el-stimulator til min dropfod. I går var jeg sammen med en gruppe af andre sclerose ramte. Flere af de andre brugte både el-stimulator og skinne til deres dropfod. De fortalte, at de var blevet anbefalet ind imellem at holde pause fra el-stimulatoren og istedet bruge skinne - og de havde fået begge hjælpemidler bevilget. Jeg vil også gerne kunne benytte en skinne ind imellem både som hjælp ved ture i svømmehallen, som mulig hjælp ved cykling samt ved evt. flyrejser, hvis el-stimulatoren skal være slukket. Men man plejer vist kun at kunne få bevilget en af delene. Men det er vel også afhængig af, om det er godt at holde pauser fra el-stimulatoren, og om skinnen vil kunne hjælpe mig i disse sammenhænge, hvor el-stimulatoren ikke vil kunne være behjælpelig.

Svar

Det er korrekt, at der er mange mennesker med sclerose, som har fået bevilget en el-stimulator for at afhjælpe dropfod. Min erfaring indtil videre er, at mange oplever problemer i forhold til elektrode placering. Dvs at hvis elektroderne ikke sidder helt rigtigt, kan løftet af foden blive for svagt, eller foden drejer for meget indad eller udad. Jeg er dog ikke bekendt med anbefalingen om at holde pause fra brugen af el-stimulatoren og kender ikke til argumenter herfor. En almindelig dropfods skinne begrænser ofte valget af fodtøj, da der også skal være plads til skinnen i skoen. Trappegang kan være lidt mere besværligt m.m. Men ellers er det en meget mere enkel og stabil løsning, som aldrig svigter og som kan bruges overalt. Derfor skal man virkelig være indstillet på at bruge el-stimulatoren, og syntes den er let at anvende.
Det er også min opfattelse, at normalt kan man kun få bevilget 1 af delene. Derfor sendes denne besvarelse også via socialrådgiveren, som kan besvare den mere lovgivningsmæssige del.
Dorte Støvring
fysioterapeut

Hjælpemidler bevilges i henhold til lov om social service § 112 og udgangspunktet er, at det er den bedst egnede og billigste, der bevilges. Der vil som hovedregel også blive anmodet om lægelig udtalelse. Hvad angår dropfodsskinner/el-stimulatorer er det min erfaring, at der kun bevilges en af delene.  
Annette Køhler
socialrådgiver