Gå til hovedindhold

El-scooter

Spørgsmål
Jeg har her i starten af april fået visiteret en el-crosser, og sagsbehandleren sagde at der ingen egenbetaling var. 
Tre dage senere modtager jeg så et brev, hvori der står, at der som udgangspunkt er en egenbetaling på ca. 11.000 kr.

Hvad siger reglerne til dette?
Jeg er visiteret under §113, og mener selv at det burde være under §112.
Svar
Ankestyrelsen traf i afgørelse SM C-42-08 beslutning om,
at 3-hjulede el-scootere skulle betragtes som forbrugsgoder. Det blev af mange kommuner betragtet som om el-scootere altid skulle afgøres med egenbetaling. Der er dog efterfølgende truffet andre afgørelser, hvor el-scootere bevilges efter servicelovens § 113 stk. 5 som "forbrugsgoder, der udelukkende fungerer som hjælpemiddel" og derfor ikke med egenbetaling.  

Hjælpemidler - herunder også el-scootere - hører efter Scleroseforeningens opfattelse under servicelovens § 112, men dertil er vi desværre ikke nået endnu.  

Din kommune kan ikke generelt beslutte, at el-scootere som udgangspunkt er med egenbetaling og det er sådan jeg opfatter, at du nu har fået beskeden. Det kræver en konkret og individuel afgørelse.
På Ankestyrelsens hjemmeside findes alle de afgørelser, der er truffet på området - under principielle afgørelser.  

Du skal, som nævnt, have en konkret afgørelse og du skal bede om fuld aktindsigt. Ved en klagesag kan det være godt at være orienteret i de afgørelser, der er truffet på området, så du kan se, hvad du specielt skal lægge vægt på.  

Jeg nævner lige afgørelserne:  

Transporthjælpemidler
Hjælpemiddel - forbrugsgode - elscooter (C-medd. 121/10)
Hjælpemiddel - tilretning - el-scooter (C-medd. 99/10)
Hjælpemiddel - forbrugsgode - el-scooter (C-medd. 82/10)
Hjælpemiddel - forbrugsgode - el-scooter - udskiftning (C-medd. 29/10)
Hjælpemiddel - reparation - el-scooter (C-medd. 28/10)
Hjælpemiddel - forbrugsgode - el-scooter (C-medd. 27/10)  

Ankestyrelsen finder du her
http://www.ast.dk/artikler/default.asp?page=7