Gå til hovedindhold

Ekstra tillæg ved elevløn

Spørgsmål

Jeg studerer pt., hvor jeg modtager SU + handicaptillæg. Jeg er ved at undersøge nye veje, da mit studie ikke lige er mig alligevel. Jeg overvejer at finde mig en elevplads, og ville høre om man kan få et ekstra tillæg ved siden af sin elevløn - ligesom med SU?

Svar

Der er ikke mulighed for generel støtte til elevløn på linje med SU. Modtagere af SU forventes at kunne supplere deres SU med arbejdsindtægt, for personer, der begrundet i handicap ikke har den mulighed, kan få udbetalt handicaptillæg. Det samme gør sig ikke gældende på en arbejdsplads, hvor der udbetales elevløn i h. t. overenskomst.

Jeg har ikke mulighed for at vurdere, om du er i stand til at gennemføre elevuddannelse på almindelige vilkår, men vil gøre dig opmærksom på, at du kan kontakte din kommunen med spørgsmål, om du måtte opfylde betingelserne for revalidering. Det vil dog bero på en helt konkret vurdering, som jeg ikke har belæg for at vide, om du kan være omfattet af.