Gå til hovedindhold

Ekstra omkostninger ved ferie i udlandet

Spørgsmål

Jeg er en kvinde på 40 år. Jeg er gift og har 4 børn. Min mand er serbisk statsborger og hele hans familie bor i Serbien. Vi vil meget gerne besøge dem til sommer, men mit problem er, at jeg ikke længere er i stand til at rejse med bus og bo på det vanlige hotel, da jeg er blevet meget svækket og gangbesværet. Mit spørgsmål er, om der findes lovgrundlag for støtte til en sådan rejse gennem kommunen?

Svar

Jeg forstår det sådan, at du tænker på de merudgifter, som er forbundet med at rejse på en dyrere måde og dyrere hotelophold pga. behov for særlig indretning af værelse, adgangsforhold o.lign.

 

Det fremgår af udlandsbekendtgørelsen (Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1296 af 15.12.2009) § 5, at der i ganske særlige tilfælde efter en konkret vurdering er mulighed for at få hjælp til dækning af ekstra udgifter efter serviceloven under midlertidige ophold i udlandet. Det er desuden en betingelse at være omfattet af § 100 i lov om social service (merudgiftsydelse).

 

Ankestyrelsen har i afgørelse C 95-11 taget stilling til, at det ikke var muligt at få dækket ekstra omkostninger. Ankestyrelsen har lagt vægt på, at der skal være ganske særlige forhold i en ansøgers situation for at få dækket udgifterne.

 

Afgørelsen kan du finde på Ankestyrelsens hjemmeside, og jeg vil anbefale dig at læse den igennem før du kontakter din kommune.