Gå til hovedindhold

Ejer af handicapbus er død

Spørgsmål

Min kone som var sclerose patient er død. Hun havde en handicapbus årgang 2001. Som jo er betalt for mange år siden.
Hvad gør jeg med den?

Svar

Hvordan man skal forholde sig, når en person med handicapbil dør, er beskrevet i bekendtgørelsens § 18:

§ 18. En ansøger, der ønsker at indfri et lån før 6-års periodens udløb, skal betale hele restgælden, herunder også en forholdsmæssig del af eventuelle afdragsfri lån.

Stk. 2. Hvis en ansøger, der har modtaget støtte til bil, dør, forfalder restgælden efter § 7, stk. 1 og 2, til betaling. Hvis bilens værdi ved salg ikke dækker gælden, afskrives den udækkede del af lånet.

Som du skriver er selve bilgælden til kommunen betalt.

Da det drejer sig om en handicapbus,  er der i sin tid givet en fritagelse for registreringsafgift. Denne fritagelse er betinget af, at ejeren er kørestolsbruger og berettiget til støtte til bil. Du vil derfor ikke umiddelbart kunne beholde bilen, dels skal der ske omregistrering, og dels vil du skulle betale en forholdsvis registreringsafgift til SKAT.

Jeg forstår som sådan heller ikke, at du ønsker at beholde bilen, men i givet fald er der visse forholdsregler her også.

Helt konkret kontakter du en forhandler for at høre, hvad der i givet fald kan tilbydes for bilen. Da bilen ikke længere er klaususleret (kommunen har ikke pant i bilen), kan bilen sælges. Ved omregistrering bortfalder fritagelse for afgift pga brændstofforbrug (vægtafgift).

Kommunen bør også vejlede om disse ting.