Gå til hovedindhold

Efteruddannelse

Spørgsmål
Jeg har lige sendt en ansøgning til kommunen om at få bevilget efteruddannelse på universitetet. Det drejer sig om 6 ugers efteruddannelse, da jeg er ledig fra 1. november (fritstillet indtil).
Jeg har været ledig med jævne mellemrum forrige gang i over 2 år. På daværende tidspunkt fik jeg ingen kurser, men skulle møde op hos en ekstern aktør. Jeg fik ingen hjælp dér, snarere tværtimod – jeg er bedre til at skrive ansøgninger mv. end jobkonsulenterne er. Det virker lidt som om, at de forsøger at holde på én. Det er en ren pengemaskine.

Jeg er akademiker og har forstået, at jeg har ret til efteruddannelse på et videregående niveau, da jeg ikke har brugt min uddannelse i over 6 år. Jeg kan følge 3 fag på et semester eller 6 fag over to semestre, i alt 60 ects. Jeg har specificeret kurserne, dato, ects, forløb osv. til kommunen. Der er ansøgningsfrist senest den 7. november d.å. Jeg er så nervøs for at kommunen igen stiller sig på bagbenene, at de venter til den 7. november med at give mig et afslag.
Så kan det jo være lige meget med at klage. Jeg kan jo ikke søge kurserne derefter.

Kommunen forsøger endvidere at få mig på pension, men jeg er slet ikke så dårlig, at det skulle være en mulighed. Det er selvfølgelig billigere for kommunen at sende mig på pension, ligesom det også er billigere eller snarere en fordel at sende arbejdsløse til eksterne aktører, men det retfærdiggør jo ikke deres hensigt.
Hvad gør jeg? Jeg har rykket nogle gange for ansøgningen om efteruddannelse. Jeg har svært ved at finde job (som alle andre) men det kunne jo hjælpe med et par kurser.
Svar
Jeg forstår det sådan, at du er afskediget pr. 31.10.2011 og fritstillet fra dit job. Jeg opfatter det sådan, at det ikke er arbejdsløshedsunderstøttelse, som du skal søge pr. 1.11.2011 ligesom du heller ikke er sygemeldt. Jeg tænker derfor, at det kan være et fleksjob, som du er afskediget fra og nu fritstillet. Det kan jeg selvfølgelig tage fejl i.  

Efteruddannelse vil - som jeg også forstår din situation - gøre dine jobmuligheder bedre, men her er du og Jobcentret ikke enige.   
Nu kender jeg jo ikke situationen omkring din afskedigelse/fritstilling, men det vil for mig at se være relevant med en konkret vurdering af din arbejdsevne med henblik på en plan for, hvordan dine muligheder for fastholdelse på arbejdsmarkedet fremover skal være.  

Der er som sådan ikke noget lovgivningsmæssigt til hinder for revalidering med ledighedsydelse, hvis der foreligger en relevant jobplan.  
Jeg behøver nok næppe at orientere dig om krav om skriftlighed og aktindsigt i din sag i Jobcentret.  

Tidsfristen er knap og jeg kan kun anbefale dig at aftale tid med sagsbehandleren for en nærmere drøftelse og afklaring af dine fremtidige muligheder.   

Pension kommer først på tale, når andre muligheder er udtømte.