Gå til hovedindhold

Efterløn/fleksydelse

Spørgsmål

Jeg har i de sidste ca. 4 år indbetalt til efterløn (bliver 40 i år).
Under normale omstændigheder ville det jo bedst kunne betale sig at få pengene udbetalt og sætte dem ind på min pensionsopsparing. Men da jeg logger på A-kassens hjemmeside for at bede om udbetaling, står der at hvis jeg vælger at få pengene udbetalt nu, fraskriver jeg mig også retten til fleksydelse. Det forstår jeg simpelthen ikke og er helt i vildrede nu.

Jeg er på nuværende tidspunkt ansat på ordinære vilkår på en ledende funktionærkontrakt. Er dog deltids sygemeldt på nuværende tidspunkt, men har ikke planer om at søge fleks, da jeg regner med at kunne arbejde fuldtid igen engang i løbet af sommeren.
Hvad vil i råde mig til i min situation?

Svar

Det er selvfølgelig en helt personlig sag om man vil anmode om udbetaling af efterlønsbidrag.  

Det er korrekt, at du ved anmodning om udbetaling af efterlønsbidrag fraskriver dig retten til evt. fleksydelse, som er efterlønnen for personer i fleksjob. Du skal også være opmærksom på, at hvis du skulle komme i fleksjob og bliver ledig, vil du kun være berettiget til ledighedsydelse (understøttelse for personer visiteret til fleksjob) 6 mdr. efter fleksydelsesalder. Det betyder helt konkret, at du kan komme i en situation i en "senioralder" ikke at være berettiget til nogen form for økonomisk ydelse, da mulighederne for kontanthjælp er henvendt til personer uden formue - indestående i bank/ejendom/bil mm - og hvor en ægtefælles indkomst også har betydning for beregning.  

Ved fortsat arbejde på ordinære vilkår fraskriver du dig også retten til evt. seniorjob ved ledighed og opbrugte dagpenge.  

En anden tanke, som du også skal overveje, er den, at når man politisk hæver tilbagetrækningsalderen (folkepension) kan det jo godt være, at du gerne selv vil have en indflydelse på det tidspunkt.  

Det er svære valg, men du skal også være opmærksom på, at efter nuværende regler vil indbetalinger til efterløn/fleksydelse kunne udbetales ved evt. førtidspensionering, eller såfremt man ønsker at opsige ordningen.