Gå til hovedindhold

Efterløn/fleksydelse

Spørgsmål
Har I nogen ide om det er smartest at bibeholde sin efterlønsordning, når man har sclerose? Jeg har haft DS i 11 år. Jeg har det fint og er ikke i fleksjob, jeg arbejder 24 timer ugentligt.

Jeg er nu i tvivl om, hvad jeg skal gøre. Jeg havde jo regnet med at stoppe som ca. 60 årig, men det kan man jo ikke nu. Jeg er født i 1961, så som det ser ud nu, bliver jeg 64, før jeg kan få efterløn. Men er det smartest at blive i ordningen, jeg tænker med henblik på seniorjob og evt. flexjob, hvis jeg får det dårligere eller evt førtidspension? Jeg er fuldtidsforsikret.
Svar
Hvis du fastholder indbetaling til efterløn, bevarer du retten til efterløn og evt. fleksydelse (efterløn for fleksjobbere).  

Tilbagetrækningsalderen er ændret, og du kan ikke længere vælge at stoppe på arbejdsmarkedet som 60. årig, men du vælger dog trods alt en alder før folkepensionsalderen.  

Hvis du vælger at få udbetalt dit efterlønsbidrag frasiger du dig retten til evt. fleksydelse og seniorjob. Du skal være opmærksom på, at du ved ledighed i "senioralderen" kan stå uden forsørgelse, da ledighedsydelse (understøttelse for fleksjobbere) er begrænset til 6 mdr. efter opnåelse af fleksydelsesalder ligesom der i A-kasse systemet også er begrænsninger for udbetaling af understøttelse, men derimod evt. tilbud om seniorjob.  

Efter de regler som er gældende nu vil indbetalinger til efterløn/fleksydelse blive udbetalt ved evt. førtidspensionering, ligesom man har mulighed for at udmelde sig af ordningen, hvor bidrag kan overføres til pensionsordning.  

Det er et personligt valg, men der er overvejelser at gøre sig.  

Herudover mener jeg også, at du bør kontakte din A-kasse vedrørende vurdering/beregning af evt. ydelse set i forhold til 24 timers ansættelse og fuldtidsforsikrng.