Gå til hovedindhold

Efterløn

Spørgsmål
Som selvstændig fik jeg bevilget 20 timers hjælp til tunge løft og lignende af kommunen, jeg skulle selv lave løn, feriepenge osv. og fik så godtgjort mine lønudgift hvert kvartal.
Til dette arbejde ansatte jeg min kone, problemet er at min kones fagforening ikke vil godkende ansættelsen hos mig i forbindelse med ansøgning om efterløn - de betragter min kone som selvstændig, og de siger at såfremt kommunen havde udbetalt hendes løn, havde det været ok.

Hvad kan vi gøre? Vi har udbedt os sagsakterne, men har endnu ikke modtaget noget, sagen er gået igennem diverse klageinstanser.
Kan en sådan sag afgøres ved en civil domstol?
Svar
Jeg tænker, at du har fået bevilget en personlig assistanceordning med 20 timer om ugen. Udgiften til aflønning af personlig assistanceordning udbetales til firmaer som en sum, den personlige assistance er ansat i virksomheden og aflønnes af denne. Derfor vil løn til en personlig assistance ikke blive udbetalt af kommunen/jobcentret.  

Jeg forestiller mig, at da den faglige organisation betragter din kone, som selvstændig uanset om lønnen udbetales som almindelig A-indkomst. Vil jeg under alle omstændigheder anbefale at få en afgørelse med begrundelse.

Du kan anlægge en sag mod fagforeningen ved de almindelige domstole. I så fald må du kontakte en advokat, som kan vurdere, om der er grundlag for et sagsanlæg, og hjælpe dig med det, hvis sagen skal anlægges.