Gå til hovedindhold

Eftergivelse af SU-lån

Spørgsmål

Jeg fik konstateret sclerose for ca. 1 år siden, og er lige blevet tilkendt førtidspension.Jeg har noget SU-lån, som jeg vil høre din vurdering af mulighederne for en eftergivelse af? Jeg er jo som sagt førtidspensionist og min mand er p.t. på sygedagpenge på grund af dårlig ryg (hvilket umiddelbart ud til at blive et længervarende forløb med ham, da han skal omskoles).

Min su-gæld er på ca. 100.000 kr., og derudover har vi i banken et lån på 160.000. kr. Kan du sige noget om mine muligheder for en eftergivelse, ud fra disse oplysninger?

Svar
SKAT kan eftergive statsgaranterede studielån og statslige studielån (SU-lån). Man kan tidligst behandle en ansøgning om eftergivelse af studiegæld 9 år efter uddannelsen er afsluttet eller afbrudt - men får man førtidspension kan man ansøge straks.   Der skal udfyldes et ansøgningsskema, der ligge under www skat.dk -borger -alle blanketter - blanket nr.49.097. Der kan blive tale om hel eftergivelse, delvis eftergivelse eller afslag på eftergivelse.   SKAT kan eftergive den del af studiegælden, som man ikke kan tilbagebetale med passende ydelser i løbet af 15 år fra afslutningen eller afbrydelse af uddannelsen. Man ser på om der er sket tilbagebetaling, der har stået i rimelig forhold til gældens størrelse og alder. Det indgår også i vurderingen, om sociale forhold i særlig grad påvirker låntagers mulighed for at tilbagebetale studiegælden.   Skemaet skal sendes til: Indrivelsescentret, postboks 2168, 1016 København K.   Den almindelige afviklingsperiode der fastsættes er 5 år, hvis der er tale om delvis eftergivelse, således at man betaler 1/60 pr. måned. Man kan også henvise til, at ansøgeren kan søge gældssanering, men det er ikke en mulighed, som du bekriver din mands helbredsmæssige situation.   Mit forslag vil derfor være, at du udfylder skemaet, og anfører de særlige forhold, der gør sig gældende under afsnittet .