Gå til hovedindhold

Efter 60 år og berettiget til efterløn

Spørgsmål

Min mand, som er født i 1948, har sclerose (progressiv uden attack). Han går med stok ca. 1.5 km. Han trættes meget og har problemer med hukommelsen. Han har bevaret sit arbejde men fik, fra august 2008, en § 56-aftale. Denne ordning dækker, at han går til fysisk træning 1 dag om ugen, hvorpå han dagen efter hviler ud (sover simpelthen). Reelt er han altså på arbejde 3 dage om ugen. Derudover går han, til tider, også tidligere hjem.

Vi tænkte, at denne ordning - altså § 56 - kunne være god for ham indtil 2010, hvor han fylder 62 og kan gå på efterløn. Nu er vi dog i tvivl. Hans træthed er voldsom og al energi bruges på at klare arbejdet.

Vores spørgsmål er derfor: Kan der søges førtidspension, når der er ret til efterløn?

Vi har hørt, at nogle har fået et efterlønsbeløb samtidig med førtidspension?

Har I erfaring for, hvordan mulighederne er for at få førtidspension i denne alder?

Min mand er i øvrigt tjenestemand.

Svar

En aftale efter sygedagpengelovens § 56 giver arbejdsgiveren dagpengerefusion fra første fraværsdag, når fraværet skyldes kronisk/langvarig lidelse. En § 56-aftale kan ikke bruges ved en varig nedsættelse af arbejdsevnen, for eksempel ved, at lønmodtageren har en eller flere faste sygedage om ugen. I disse situationer bør andre muligheder vurderes, herunder overenskomstens sociale kapitler. Her vil den faglige organisation kunne vejlede nærmere.

Førtidspension fra det offentlige kan tilkendes, såfremt arbejdsevnen er varigt nedsat og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende, uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Førtidspension kan tilkendes indtil 65 år.

Det er derfor ikke ret til efterløn eller ej, der har nogen betydning.

Som tjenestemand er optjent pension i forhold til antal ansættelsesår. Der kan være tale om almindelig svagelighedspension eller kvalificeret svagelighedspension. Pensionsydelserne modregnes i andre offentlige ydelser (efterløn/førtidspension).

Når man er fyldt 60 år, har arbejdsgiverpension og er i besiddelse af efterlønsbevis, mener jeg, at der ved problemer med arbejdsevnen, er god grund til at sammenholde de forskellige former for mulighed for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Jeg vil anbefale din mand at kontakte sin faglige organisation, der kan vejlede med forskellige beregninger.