Gå til hovedindhold

Døgntilbud og eller ophold, egen bolig

Spørgsmål

Jeg er en pige på 30 år, med en mor der har sclerose samt lopus.

De sidste 4 år er hun blevet betydeligt dårligere - hendes sclerose sætter sig på hjernen, så hun virker lidt som en halv dement. Min far har, de sidste 4 år, passet hende hjemme, men opgav i foråret i år. Nu er hun så flyttet til et botilbud med andre senhjerneskadede mennesker.

Min mor boet der i snart 4 måneder, men er fortsat meget ked af at være der, hvorfor hun er gået der fra flere gange, endda uden at personalet har opdaget det. Det er meget utrygt for os som pårørende, da min mor ikke kan orienterer sig mere.

Hun er 59 år, så vi synes jo også det er frygteligt for hende at skal bo sådan et sted, da hun jo også har dage hvor hun er ved sine fulde 5, mentalt.

Kan det virkelig passe, at min mor ikke har mulighed for at bo i eget hjem, selvfølgelig med hjælpere til hende i døgnets 24 timer? Kan det virkelig passe, at hun selv skal kunne være arbejdsgiver selv for hjælperne? Kan vi, som pårørende, ikke bare være arbejdsgiverne?

Man ønsker jo sin mor det bedste, og som det er nu, med det hvor hun bor, tror jeg ikke på det bliver bedre for hende. Hendes livsglæde er nærmest væk, men føler jo også at hun er lidt fejlplaceret, i forhold til de andre der bor der.

Svar

Du skriver, at din far tidligere har passet din mor, men måtte opgive og at din mor i den forbindelse fik tilbud om ophold i et botilbud. Jeg går ud fra, at dit spørgsmål ikke drejer sig om, at din mor skal flytte hjem til din far igen, men ønsker en lejlighed for sig selv. Jeg går ud fra, at din mor i forbindelse med flytningen selv gav samtykke til flytningen. Jeg forudsætter, at din mor ikke er beskikket en værge.

I det botilbud, hvor din mor nu bor, er udmålt hjælp til personlig pleje og praktisk bistand. Hvor meget hjælp, der pt. er udmålt skal din mor have modtaget en afgørelse på.

Principielt, er der ingen personer der skal have ophold i et botilbud mod deres vilje. Der kan ske optagelse i særlige botilbud uden samtykke, disse regler fremgår af lov om social service § 129 og det handler om personer, hvor det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp og hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige/fremtidige bolig.

Der skal udarbejdes en handleplan for din mor, disse regler fremgår af lov om social service § 141.

Efter lov om social service §§ 95 og 96 kan der udmåles tilskud til ansættelse af hjælpere. Arbejdsgiveransvaret kan overlades til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.

Konkret vil jeg anbefale din mor/dig at anmode om et møde med lederen af botilbuddet og her drøfte handleplan, udmåling af hjælp, mulighed for egen bolig m.m. Her vil I så, i fællesskab, kunne drøfte dagligdagen for din mor og hvilke muligheder, der eventuelt kan være.

Måske er der mulighed for at ændre på nogle ting i botilbuddet, for bedre at tilgodese din mors situation.

Alt afhængig af jeres drøftelse, vil lederen kunne oplyse jer om, hvilke andre personer i jeres kommune, som skal inddrages.