Gå til hovedindhold

Døgnhjælp eller plejebolig

Spørgsmål

Hvad sker der med sclerosepatienter, der ikke længere kan klare sig i hjemmet? Findes der et sted, hvor man har samlet patienterne, så de kan få den bedst mulige hjælp? Også selv om man er gift, da det jo ikke altid er muligt for manden eller konen at blive ved med at hjælpe partneren?

Svar

En ægtefælle/partner er ikke forpligtet til at yde personlig hjælp. Personlig hjælp/hjemmepleje kan bevilges som døgnhjælp, der kan således visiteres til mange besøg i løbet af døgnet - alt afhængig af den enkeltes behov. Det er ikke ukendt, at det for en ægtefælle/partner kan være belastende med mange personer i hjemmet dagligt, ligesom der som oftest også følger en del praktiske opgaver.

Der er mulighed for at anmode om at blive visiteret til en plejebolig, kommunerne har forskellige tilbud, som dels fremgår af deres hjemmeside og dels kan oplyses ved kontakt til visitationen. Nogle kommuner vælger at indrette afdelinger på plejecentrene, hvor der tages hensyn til alder og diagnoser. Der er sjældent mulighed for at en afdeling primært har personer med sclerose.

Visiteres man til en plejebolig, er det en selvstændig bolig med udgifter til husleje, lys og varme, som i andre boliger. Alt afhængig af indkomstforhold er der mulighed for boligsikring og pensionen omregnes - ved flytning til plejebolig - som enlig, uanset om man juridisk er fraskilt.

Det er - og kan være en svær beslutning at erkende, at det ikke længere er muligt at bo i eget hjem sammen med ægtefælle/partner. Men det behøver ikke betyde, at man ikke længere har et godt forhold, for manges vedkommende er det positivt for forholdet, ikke længere at være forpligtet til en masse plejemæssige og praktiske opgaver.