Gå til hovedindhold

Dobbeltsyn ved hjernestamme-attak

Spørgsmål

Jeg har haft dobbeltsyn til begge sider (konstant højresidig exotropi på ca. 15 grader, der var ingen skelen ved blik til siderne på nær- afstand. Ved motilitet- undersøgelse ses diskret adductionsdefekt på begge øjne). Øjenlægen sagde at det var tegn på læsion i hjernestammen. Dobbeltsynet varede i ca. 6 uger, men jeg har det stadig, når jeg er træt. Jeg blev skannet, og på FLAIR-sekvensen ses mindre højsignalerende forandring målende få mm i aquaduktområdet.

Kan de lammelser jeg har haft på øjnene være fra den højsignalerende forandring i aquaduktområdet, eller passer det bedre med de føleforstyrrelser jeg har haft i venstre kind og baghovedet?
Hvor på kroppen kan man få symptomer med forandring i aquaduktområdet?
Er denne forandring tæt på hjernestammen, eller hvor i hjernen er det?
Er det et sted hvor man normalt får læsioner ved sclerose?
Jeg har fået lavet en MEP undersøgelse, bag tallene står der ms. (regner med det er millisekund), hvad skal tallene være for at være i normalområdet?
Jeg syntes nemlig når man læser om MEP undersøgelse, så laves undersøgelsen i meter pr. sekund, hvis den også kan laves i m/s (meter pr. sekund) hvad skal tallene så være for at være i normalområdet?

Svar

Dit dobbeltsyn kan bedst forklares ved det scleroseplak, der har ramt i aquaduktområdet. Aquaductus cerebri, som den lille "kanal" hedder, forbinder hjernens 3. og 4. væskefyldte hulrum (ventrikler) og er beliggende i hjernestammen (mellem rygmarven og selve hjernen), hvor de nervekerner, der styrer øjnenes bevægelser, også er beliggende. Hvis sclerosen rammer i hjernestammen, og angrebet er alvorligt, kan man få meget omfattende neurologiske symptomer. Det kan være symptomer fra ansigt og kranium, med lammelser, synke- og talebesvær mm., men også lammelser og føleforstyrrelser i arme og ben. Det mest almindelige hjernestammesymptom er dog dobbeltsyn, som du selv har oplevet.

Hvad angår MEP undersøgelsen, måler man impulshastigheden i de motoriske nerver i meter pr. sekund (m/s). Ved selve MEP målingen, måler man specifikt tiden fra impulsen gives, til den registreres i millisekunder (ms). Impulshastigheden vil afhænge af nervernes længde, der er forskellig fra menneske til menneske (varierer med højden). Normalområdet for impulsforsinkelsen er derfor også individuel, og jeg kender ikke dit normalområde. Du kan få disse oplysninger, ved at henvende dig til afdelingen, hvor undersøgelsen er blevet lavet.