Gå til hovedindhold

Diverse

Spørgsmål

Min kone lider af sclerose, og har ikke kunnet arbejde i Danmark i mere end 3 måneder pga sclerosen. Vi har søgt om førtidspension, men fået afslag fordi hun ikke har haft arbejde mere end et år i Danmark. Vi har to børn på 3 år og en på 3 måneder. Vi har hus og lever af min indkomst, men det kan vi ikke længere. Har vi nogle muligheder for at få noget hjælp?

Svar
Jeg forstår det sådan, at din kone har fået meddelelse om, at hun ikke opfylder betingelserne for pension begrundet i indfødsret og bopælskrav. Du skriver imidlertid ikke noget om din kone har fået tilbud om afklaring af arbejdsevnen/arbejdsprøvning. Din kone har ret til at få støtte til at få vurderet arbejdsevnen eller hvilke særlige behov, der kan være. Jeg kan godt se, at i øjeblikket er jeres yngste barn meget lille, så det er ikke de første måneder, det er aktuelt.  

Kommunen skal også vurdere om der er mulighed for hjælp efter aktivloven (kontanthjælp). Der er betingelser, som skal være opfyldt, men det skal kommunen vejlede jer om.  

Hvorvidt der kan være mulighed for hjælp til dækning af merudgifter efter serviceloven, eller andre støttemuligheder efter serviceloven skal kommunen også vejlede jer om. Kommunen skal give en helhedsorienteret vejledning til jer. I kan evt. tage denne besvarelse med til samtale med sagsbehandler.