Gå til hovedindhold

Diagnose og kritisk sygdom

Spørgsmål
Jeg er ny med sclerose og har været igennem et langt opslidende forløb. Har nu fået stillet diagnosen, hvor jeg opfylder McDonald kriterierne for sclerose - hvad så end det betyder. Min MR-scanning viste nogle fund, som af enkelte læger er kaldet sclerose pletter, af andre læger muligvis småkars sygdom, altså opfylder jeg ikke diagnosen inden for MR kriterier og ej heller lumbalpunktur. Min VEB viste forsinkede resultat på min ventre side.

Har søgt mit forsikringsselskab om udbetaling af sum ved kritisk sygdom, og har fået afslag. Har skrevet tilbage til dem og bedt dem revurdere min sag , bl.a. fordi de i afslaget ikke skriver noget om hvilke kriterier jeg opfylder, kun nævnt de kriterier jeg ikke opfylder. Kan det virkelig passe, og når man så bliver syg, skal man kæmpe for at få anerkendt sygdommen, før man kan få udbetalt sum ved sygdom?
Og hvad er kriterierne for at få udbetalt sum? Som jeg læser det på OKA's egen side skal enten MR, VEB eller lumbalpunktur give udslag. Er forvirret.
Svar
Jeg kan godt forstå, at du er forvirret vedrørende din udbetaling for kritisk sygdom. Du skriver, at lægerne har stillet MS diagnosen efter McDonald kriterierne, hvor seneste version beskriver de gældende kriterier.  

Imidlertid har de forskellige forsikringsselskaber egne kriterier, der fuldt eller delvist bygger på McDonald kriterierne og ligger til grund for udbetaling af sum ved kritisk sygdom. Dette er indskrevet i deres forsikringsbetingelser, og jeg kan ikke redegøre for deres ret til at gøre dette, hvad angår forsikringsbetingelserne, har selskaberne så vidt vides selv ret til at lave dem ud fra deres egne kriterier.    

Jeg vil derfor henvise dig videre til vores advokat eller socialrådgiver med henblik på supplerende svar.