Gå til hovedindhold

Diætkost

Spørgsmål

Jeg tog kontakt til min sagsbehandler, vedrørende tilskud til de udgifterne der er ved kostomlægningen til sclerosekost. Her fik jeg da at vide, at regeringen havde fjernet det "mulige" tilskud, der var engang i udgangen af 2007.

Mit spørgsmål er nu: Er det rigtig at det forholder sig sådan i dag, at der ingen muligheder er for at søge tilskud?

Svar

Nu ved jeg selvfølgelig ikke lige, hvordan ordene er faldet. Det forholder sig sådan - og har altid gjort det, at dækning af merudgifter, i henhold til lov om social service § 100 til diætkost, betinger en tilstrækkelig dokumentation, for eksempel ved lægeerklæring.

Før kommunalreformen fik en del personer med sclerose dækket deres merudgifter, men efter kommunalreformen er der sket en såkaldt harmonisering, det vil sige at der nu kræves lægelig dokumentation for udgiften. Problemet er, at der ikke findes tilstrækkelig dokumentation for kostens betydning indtil nu.

Som følge heraf sker derfor en del ændringer i bevillingerne ved genvurdering.

Noget andet er også, at Ankestyrelsen ved deres praksis har lagt en særdeles stram linie vedrørende personkredsen, som kan anses for omfattet af mulighed for dækning af merudgifter. Afgørelsen, som kommunerne bruger som rettesnor er C-27-07.

Scleroseforeningen følger de respektive sager tæt.