Gå til hovedindhold

Depression, kognitive problemer eller sklerosetræthed?

Spørgsmål

Kognitive problemer, Depression, Fleksjob/Deltid... Jeg ku' næsten blive ved, og så alligevel ikke. Min motivation for "endelig" at tage mig sammen til at skrive et spørgsmål her, er et andet spørgsmål, jeg læste i går: "HAR JEG KOGNITIVE PROBLEMER SOM FØLGE AF SCLEROSE?".

Jeg synes vedkommendes historie ligner min utrolig meget. Jeg har f.eks. ingen fysiske problemer. Min egen læge har uden videre afvist, at jeg skulle lide af en depression, uden at jeg har været bekendt med, at en undersøgelse for dette skulle have fundet sted. Jeg anfægter overhovedet ikke lægens konklusion. Men kan jeg forveksle kognitive problemer med depression eller omvendt? Eller kan fatique være årsagen. Jeg er "ugidelig", kan måske opfattes som doven. Eller det er jeg bange for. Jeg har indtil for nylig løbet tre gange om ugen (5-10 km), og ville gerne gøre det stadig, tror også jeg stadig kan, men synes ikke jeg kan finde tiden til det. Eller passe det ind i dagligdagen. Når jeg slår græsplænen, er den ofte MEGET lang, og jeg forsøger hele tiden at udskyde det, men græsset bliver jo bare længere og længere. For et par måneder siden skiftede jeg tagrender på huset, men det holdt hårdt. Færdig er jeg ikke _helt_ endnu.

Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke går og føler mig trist over at have fået diagnosen. Selv om det er træls, er jeg ikke ked af det, ikke bitter, ikke noget. Jeg er glad for min egen læge, for neurologer og sygeplejesker. For hele sygehusvæsenet. Jeg mødes altid af flinke behandlere. Travle godt nok, men det er jo systemerne i sygehusvæsenet, der er skyld i det. Jeg har for lang tid siden været i kontakt med en psykolog, men følte det var spild af tid. Jeg fik ingen svar eller forklaringer, og det var egentlig det jeg synes jeg havde behov for.

På den anden side er jeg bekymret, fordi jeg nu i et år har været delvist raskmeldt. Mine chefer vil ikke tage ansvaret for, at jeg arbejder fuld tid med undervisning. Givetvis af hensyn til både mig og vores studerende. Jeg er derfor i gang med jobtræning mhp. visitering til fleksjob. På en eller anden måde vil jeg slet ikke, da jeg føler, jeg bliver stigmatiseret. Skal jeg foregribe begivenhederne, og foreslå en deltidsstilling i stedet (min arbejdsgiver er MEGET fleksibel på dette punkt og tager deres sociale ansvar alvorligt). Hvad kan bedst betale sig mig/for samfundet? På kort sigt/på lang sigt?

Hvis det er forbigående, hvor lang tid tager det så at komme over det? Det som jeg ikke ved, om det er depression, kognitive problemer eller sclerosetræthed. Den nye fleksjobordning, som jeg ikke rigtig kan forstå, eller læse noget særlig konkret om, virker ikke på nogen måde attraktiv. Det er måske også meningen? Jeg kan ikke strukturere dette, og roder rundt i det hele. For nogen tid siden havde jeg selvmordstanker. Men efter at have tænkt i nogen tid er jeg kommet frem til, at jeg ikke ønsker at dø. Det er nærmere fordi jeg ikke har helt vildt meget lyst til at leve.

Og jeg har svært ved at tage min Avonex hver tirsdag, så hvordan skulle jeg kunne springe ud fra en bro, eller skyde mig selv? Jeg er ikke bange for nåle, og det gør ikke ondt, og jeg er jo vant til sprøjten og har ikke længere nævneværdige bivirkninger. Men alligevel er det en af mine døtre eller hustru der trykker på udløseren til Avonex pennen.

I går hørte jeg i radioen om en der havde haft en blodprop der var passeret (i hjernen?). Manden havde haft taleproblemer og andre problemer som efter genoptræning var i bedring. Hvorfor tilbydes personer med sclerose ikke genoptræning? Er det fordi, det er en kronisk sygdom (der jo oftest bliver værre med tiden)? Jeg er ked af jeg klikker på "send" lige om lidt. Undskyld, men nu har jeg skrevet det, og det er det bedste det kunne blive til lige nu. Usammenhængende og ustruktureret. Af samme grund behøver I ikke svare.

Svar

Tak for din mail. Jeg synes iøvrigt, at du har struktureret din mail ganske godt. Jeg kan godt forstå, at du kan blive forvirret, når spørgsmålene drejer sig om depression, kognitive problemer og sklerosetræthed. Hvordan er sammenhængen med multipel sklerose (MS), hvordan hænger de forskellige symptomer sammen og "hvad er hvad"?

Kognitive problemer i form af fx koncentrations- og hukommelsesbesvær, vanskeligheder med at overskue/problemløse og strukturere kan forekomme ved MS i varierende sværhedsgrad. Nogle personer med MS får aldrig kognitive problemer. Kognitive problemer, især de ovenfor nævnte kan også forekomme ved fx depression, smerter, stress. Kognitive symptomer kan endvidere opstå i forbindelse med et skleroseattak og fortage sig i løbet af uger/måneder i lighed med andre attaksymptomer. Træthed og hurtig udtrætning er et hyppigt MS-symptom, der kan virke som "ugidelighed/dovenskab", men det drejer sig om, at personen er udmattet - centralnervesystemet er "kørt træt" og har brug for et hvil/en pause. Mange personer med MS oplever, at de ikke har kognitive problemer, når de føler sig nogenlunde udhvilede, men efterhånden som dagen skrider frem kommer udtrætning og dermed også de kognitive problemer. På tilsvarende måde forekommer der fysisk udtrætning. Nu ved jeg ikke, hvor længe du har haft MS-diagnosen. Men en ny/relativt ny MS-diagnose er en stor omvæltning i en persons liv, og vil på forståelig vis give anledning til en lang række følelser, tanker og bekymringer og dertil kommer, at diagnosen eller rettere symptomerne kan medføre større eller mindre ændringer i livsførelsen.

Det kan i dagligdagen være svært at finde ud af, hvad, der er hvad. Hvis en person oplever kognitive problemer, træthed/udtrætning/dårligt humør, kan det være en god ide at få foretaget en neuropsykologisk undersøgelse med henblik på at få  "sorteret lidt i tingene". Du kan evt. selv starte med at skrive ned i en stor kalenderbog, hvilke aktiviteter du har i dagens løb, hvornår trætheden indtræder.

I den lille bog/hæfte "Sklerosetræthed - en brugsbog til personer med multipel sklerose og deres pårørende" udgivet af Sanofi Aventis (kan rekvireres gratis) er givet et eksempel på, hvordan kalenderbogen kan bruges til at få lidt mere klarhed over, hvornår trætheden indtræder, behov for hvilepauser m.m.

Vedrørende fleksjob, nedsat tid og lignende bør du rådgives af en socialrådgiver - undlad at handle overilet.

Du kan ringe til Scleroseforeningen på tlf. 3646 3646 og blive skrevet op til en samtale med en socialrådgivere i  dit område.