Gå til hovedindhold

Den nye arvelov i forhold til tvangsarv

Spørgsmål

Min mand og jeg har i 2006 lavet et testamente, idet vi har børn sammen og min mand også fra tidligere ægteskab. Vi har, såfremt jeg ikke kan få lov at sidde i eventuelt uskiftet bo, skrevet at de (børnene) så skal have deres tvangsarv.

Men nu er der jo kommet en ny arvelov, og vi vil i den forbindelse høre, om det er tvangsarv efter den nye arvelov, eller om det er tvangsarv som den var på det tidspunkt testamentet blev oprettet, der er gældende?

Svar
Går man ind på Justitsministeriets hjemmeside, se www.justitsministeriet.dk, er der et link til den nye arvelov, hvor det klart står: "De nye regler om tvangsarv skal anvendes, selvom testamentet er oprettet før lovens ikrafttræden". Altså I skal ikke ændre jeres testamente.   Der er enighed om, at vejledningen er overfladisk og alt for bombastisk. Dette skyldes, at der i den nye arvelov står, at man ved testamente kan råde over sine ejendele, jvf. dog §5, 10 og 11 (§5 er den aktuelle for jer), hvor det er anført at 1/4 af en livsarvings arvelod er tvangsarv. Efter denne regel reduceres ægtefællens særbørns arveret til 1/8.   Umiddelbart vil jeg anbefale, at I laver et nyt testamente, hvor det helt klart præciseres, at der skal være tale om tvangsarven efter den til enhver tid gældende arvelov. Der kommer antagelig et helt klart fortolkningsbidrag på et eller andet tidspunkt, men for at være på den sikre side, er min anbefaling som anført.   Lene Frankov, Advokat