Gå til hovedindhold

De nye fleksjob regler

Spørgsmål

Jeg er ansat efter den nye fleksjob ordning i 10 timer om ugen fordelt på 3 dage (man-, tirs- og torsdag).
1) Jeg bliver syg mandag, og giver arbejdsgiveren besked om dette. Fredag er jeg rask igen og kan altså komme på arbejde igen mandagen efter. Jeg har løn under sygdom og arbejdsgiveren får så refusion. Skal jeg også orienterer kommunen om min sygemelding? Hvad skal jeg have udbetalt for de timer jeg får fleksjobtilskud? Sygedagpenge eller ?
2) Jeg tager fri en dag fra arbejdet, og har selvfølgelig aftalt det med arbejdsgiveren. Timerne jeg skulle have haft den dag, arbejder jeg en anden dag. Skal kommunen også orienteres?
3) Hvordan udregnes pension i forhold til fleksjob tilskuddet? Er der noget pension, eller er der kun pension for de 10 timer jeg får løn?

Er der kommet en pjece om den nye fleksjob reform med svar på de almindelige spørgsmål? Jeg syntes, det er meget svært at finde rundt i de nye regler, da jeg ikke kan finde ud af forholdet mellem mig som arbejdstager, arbejdsgiver og kommunen. Hvem skal vide hvad - hvornår?

Svar

Grundlæggende mener jeg, at Jobcentret skal vejlede dig om dine rettigheder og pligter. Jeg vil her give dig en generel information, som svar på dine spørgsmål:

Med hensyn til sygemelding fra dit fleksjob forholder det sig sådan, at hvis du har ret til løn under sygdom beregnes fleksløntilskud som hidtil. Jobcentret orienteres via din arbejdsgiver om sygemelding i forbindelse med arbejdsgiverens anmodning om refusion.

Fordeling af din arbejdstid er et anliggende, som vedrører dig og din arbejdsgiver.

Af fleksløntilskuddet beregnes et forhøjet ATP-bidrag på 5%, dog max 500 kr. pr. md. Din arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag af din løn i henhold til din overenskomst.

Der er mig bekendt ikke udarbejdet nogen samlet pjece endnu, men nogle kommuner har udarbejdet vejledninger til lønmodtager og arbejdsgiver. Du har ret, der er meget at forholde sig til, men det er vigtigt, at Jobcentret giver den fornødne vejledning til både dig og din arbejdsgiver.