Gå til hovedindhold

Dato for sagens start

Spørgsmål
Hvis man søger pension, gælder det så ikke med tilbagevirkende kraft, fra den dag man har ansøgt om pension? Er der desuden et sted, hvor man kan læse om de regler der er i forbindelse med en sådan ansøgning?
Svar

Reglerne findes i lov om social pension, Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1438 af 13.12.2006.

En sag om førtidspension anses for påbegyndt den dato, hvor der foreligger dokumentation for, at det ikke, gennem aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige foranstaltninger, vurderes muligt at forbedre arbejdsevnen og arbejdsevnen ikke varigt kan forbedres.

Kommunen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter dato for påbegyndelse af sagen, jævnfør ovenstående.

Mange har den opfattelse, at dagen, hvor de har startet med at tale om mulig pension, også er datoen, hvor pensionen tilkendes. Det forholder sig imidlertis ikke sådan. Det afhænger således af datoen, hvor diverse afprøvninger viser, at der ikke er mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet - end ikke med skånehensyn.

Hvis det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved afprøvninger m.m. kan sagen rejses uden arbejdsprøvninger.

For personer, der direkte selv anmoder om førtidspension, rejses sagen på anmodningstidspunktet, men her er det vigtigt at vide, at kommunen ikke er forpligtet til at indhente yderligere oplysninger, men kan afgøre sagen på de akter, som allerede beror i sagen. Det kan, for en del personer, resultere i et afslag.