Gå til hovedindhold

D-vitamin og sollys

Spørgsmål

Jeg hørte i radioavisen, at flere og flere indvandrere, fra lande tæt ved Ækvator og som har boet i Danmark en del år, nu også begynder at få sclerose (som er en ellers ukendt sygdom i deres hjemlande). En væsentlig grund til dette, sagde eksperterne, er mængden af sollys. De fremsagde med andre ord en hypotese der lyder noget i retning af: "jo mere lys - jo mindre risiko for at få sygdommen".

Jeg har dog lidt svært ved at "fordøje" denne oplysning, idet jeg selv kommer ude fra landet af, og derfor også altid har været meget ude. Dette skulle jo så betyde at jeg, ifølge ekspeternes udtalelse, ikke burde være i risikozonen. Det syntes for mig som om denne udtalse er noget forenklet - der er da vist også mange andre faktorer der spiller ind, når det drejer sig om sclerose, end lige sollys.

Men er faktum, såfremt jeg prøver at tage disse oplysninger for gode varer, at mere sollys vil kunne stabillisere sygdommen, og medføre færre attacker etc?

Svar

Man har i mange år vidst, at forekomsten af sklerose varierer forskellige steder i verden. Dette skyldes til dels forskelle i forekomsten af arvelige faktorer (gener), der disponerer til sygdommen, i forskellige dele af verden. Man ved imidlertid også, at personer, der flytter fra områder med høj sygdomsforekomst til områder med lav sygdomsforekomst, i voksenalderen vil bevare den høje sygdomsrisiko, mens børn vil få det nye områdes lave risiko for sygdommen. Det modsatte gør sig gældende ved flytning fra områder med lav risiko, til områder med høj risiko.

 

Sklerose forekommer hyppigere i tempererede klimazoner, og nogle mener, at dette skyldes at vi her er udsat for utilstrækkelige mængder sollys, til at opretholde en tilstrækkelig produktion af D-vitamin i kroppen. Andre undersøgelser har påvist, at lav indtagelse af D-vitamin er forbundet med en lidt øget risiko for at udvikle sklerose. Nedsat mængde af D-vitamin i kroppen og manglende sollys er dog ikke den eneste årsag til sklerose. Der findes ikke større undersøgelser af D-vitamins effekt, hvis man har fået sklerose, men i en mindre undersøgelse kunne der ikke påvises væsentlige effekter af D-vitaminbehandling på sygdomsaktiviteten på MR-scanninger.