Gå til hovedindhold

D-vitamin dosering

Spørgsmål
Jeg har i denne uge fået taget blodprøver, med henblik på at få afklaret, om jeg ligger for lavet på D-vitamin.
Jeg har via e-mail fået svar fra min læge om, at jeg ligger på 30 og hun anbefaler mig at tage D3- vitaminer på 35 mikrogram.

Jeg mener at have læse, at man skal indtage forskellem mellem ens niveau og 80, hvilket i mit tilfælde ville være 50 mikrogram.
Hvad skal jeg vælge at rette mig efter, når jeg skal have et boost, og hvor længe skal jeg vente, til jeg skal have taget blodprøve igen?
Svar
Et serum D-vitaminniveau på 30 nmol/l betragtes som mild mangel. Det optimale D-vitamin (25-hydroxyvitamin D -  forkortet 25-OHD) niveau  i blodet  diskuteres stadig i litteraturen, men flere publikationer viser, at niveauet først er optimalt ved værdier højere end 75-80 nmol/l (1, 3).  

Professor Georg Jelink anbefaler i sin bog ”Overcoming mutiple sclerosis” at personer med MS bør holde deres serum D-vitamin niveau på omkring 150nmol/l.  
Han har selv MS, og tager 125 mikrogram (5000 IE) dagligt, når han ikke får sol for at holde sit serum niveau på omkring 150 nmol/l. Han skriver på baggrund af studier, at det er nødvendig at tage  omkring 100 mikrogram D-vitamin daglig, hvis man ingen sollys får, for at komme op på 100 nmol/l (1).  

I samme bog angives, at det er nok at tilføre hele kroppen sollys i 10-15 minutter 3-4 gange ugentlig i det tidsrum, hvor standard UV index ligger på 7, hvis UV index er højere - fx 14, kræver det , at man opholder sig halvt så lang tid i solen. Dette kan tilføre helt op til 200-375 mikrogram D-vitamin, som er maksium for, hvor meget D-vitamin, som kan optages fra sollys. Det vil sige, hvis man opholder sig længere tid i solen, tilfører det ikke kroppen mere D-vitamin. Det kan endvidere øge risikoen for hudkræft. Det er ikke muligt at medføre toksicitet fra D-vitamin, når den kommer fra solen.
Bemærk at ovenstående er uden solcreme på huden (1) .

Et  andet studie viser at soleksponering gennem 5-10 minutter to til tre gange ugentlig, hvor ansigt, hænder og arme er eksponeret for sol midt på dagen giver tilstrækkelig D-vitamin til at opnå optimale 25-OHD-værdier (2).  

Hvor stor en dosis D-vitamin, der skal til for at opnå det optimale D-vitaminniveau i blodet diskuteres ligeledes i litteraturen. Jeg har ikke kendskab til, at anbefalet daglig dosis i mikrogram er 80 nmol – aktuel serum  25-hydroxy vitamin D niveau.  

I  artiklen ”Vitamin D mangel” i ugeskrift for læger 171/26-32. 22 juni 2009 beskrives på baggrund af en række undersøgelser at indtag af et mikrogram D-vitamin pr. dag vil give en varierende øgning i serum 25-OHD fra 0,6 til 2,0 nmol/l afhængig af udgangsniveauet. Jo lavere vitamin D-niveauet er som udgangspunkt, jo større vil øgningen i 25-OHD blive for en given oral dosis vitamin D (3).  

I artiklen refereres  til R.P Heanys bereninger, som viser, at det ikke er tilstrækkeligt at behandle med  de anbefalede 10 mikrogram D-vitamin pr. dag.  For at opnå en optimal 25-OHD koncentration på 80 nmol/l, er det nødvendigt at behandle med 50-70 mikrogram pr. dag.  

Dette er mere end anbefalet fra EU, som angiver en øvre behandlingsgrænse for voksne på op til 50 mikrogram pr.dag. Selv for personer med et D-vitaminniveau på ca. 80 nmol/l vil der ikke være risiko for overdosering ved et dagligt indtag på 50-70 mikrogram/ dag, idet koncentrationen ifølge Heaney anslåes at stige til ca. 120 nmol/l (3).  

En daglig dosis på 50-70 mikrogram er langt fra den øvre grænse for  udvikling af toksicitet,  hvor 25-OHD værdien skal op over 250 nmol/L. Dette kræver kontinuerlig indtag  af 250 mikrogram  (= 10.000 IE) eller mere pr. dag.  En undtagelse herfor er personer med sarkoidose, nyresygdom, leukæmi, lymfomer og mylomer, som er i risko for at at udvikle for højet calciumværdier ved indtag af D-vitamintilskud i mindre doser (3, 4)  

I Ugeskrift for læger anslåes at det kræver 50-70 mikrogram  D-vitamin daglig for alle over 10 år for  at opå den optimale koncentratiom på mere end 80 nmol/l. Indtil sikkerheden af denne dosis er dokumenteret, anbefaler de  dog 35-38 mikrogram/dag, hvilket svarer til den maksimale mængde D-vitamin, som det er tilladt at tilsætte til kosttlskud i Danmark.  Det kan være på den baggrund, at din læge anbefaler dig 35 mikrogram daglig.  

På baggrund af ovenstående fremgår det, at anbefalingerne for, hvor meget D-vitamin, som man skal tage er forskellige. Det kan derfor være svært at råde dig. Jeg vil dog som udgangspunkt mene at de 35 mikrogram er for lidt, men at du skal tage mellem 50 og 100 mikrogram  D3-vitamin daglig, afhængig af hvor højt du ønsker at få dit serum 25-OHD-værdi op på.
Dosis afhænger dog også af, hvor meget, at du får gennem kosten og hvor meget soleksponering, som du er udsat for.  

Normalt vil jeg anbefale at få målt sit serum 25-OHD niveau igen efter 3 måneder.  

Jeg synes, at de anbefalinger som fremgår herunder er meget fornuftige:  

Hans Christian Hoeck har givet følgende anbefalinger (5): (1) 25-hydroxy vitamin d < 25 nmol/l anbefales: ca. 100ug (4000 IE) dgl i 3 mdr (ex. D3-vitamin a 25 ug x 4 dgl) Kontrol Basiskphosfatase, PTH, creatinin, calcium og fosfat. Stadig < 80 nmol/l da fortsættes beh. i 8 uger.    

2) 25-hydroxy vitamin d 25 nmol/l - 80 nmol/l anbefales: ca. 75ug (3000 IE) dgl i 3 mdr (ex. D3-vitamin a 25 ug x 3 dgl) Kontrol Basiskphosfatase, PTH, creatinin, calcium og fosfat. Stadig < 80 nmol/l da fortsættes beh. i 8 uger.  

3) Vedligeholdelsesbehandling: Anbefales: ca. 25ug (1000 IE) dgl i sommerhalvåret (ex. D3-vitamin a 25 ug x 1 dgl) ca. 50ug (2000 IE) dgl i Vinterhalvåret (ex. D3-vitamin a 50 ug x 1 dgl)  

OBS: overstående vejledning gælder iøvrigt raske mennesker (ingen forstyrrelse i calciummetabolismen, nyreraske og ikke sygdomme i GI kanal.) Vejl. gælder ikke børn (5).