Gå til hovedindhold

Cytostatika og stamceller i Lund

Spørgsmål

Min kone er ved at få stamcellebehandling med cytostatika på Lund sygehus. Hvorfor kan man ikke rigtig finde noget på dansk om denne behandling og har den været udført i Danmark?

Svar
Behandling af meget aktiv sklerose med cytostatika (kemoterapi), som har en meget kraftig immundæmpende effekt, anvendes i Danmark i form af behandling med mitoxantron. Den dosis cytostatika, der kan gives begrænses imidlertid af risikoen for at ødelægge knoglemarven ved behandlingen.

Hvis man i forbindelse med en særlig behandling opsamler stamceller fra knoglemarven kan man herefter give meget store doser kemoterapi, der i sig selv ødelægger knoglemarven. Behandlingen efterfølges så af behandling med de oprensede stamceller, der gendanner knoglemarven. Denne behandlingsform er ikke uden risiko, idet der er en dødelighed på ca. 1%.

Behandlingen er givetvis effektiv, men det er fortsat et åbent spørgsmål, om den er mere effektiv end de øvrige, tilgængelige sklerosebehandlinger, der slet ikke er behæftet med den risiko, der er ved stamcellebehandlingerne.

Denne form for kemoterapi efterfulgt af stamcellebehandling, vil også kunne gives på danske sygehuse, og vil givetvis også i de kommende år blive forsøgt i Danmark. De patienter, der i givet fald vil kunne komme på tale til behandling vil formentlig være patienter, der relativt tidligt i sygdomsforløbet har en meget høj sygdomsaktivitet til trods for forsøg på behandling med de kendte sklerosemidler.