Gå til hovedindhold

CIS eller MS

Spørgsmål

Jeg havde halvsidig følelsesforstyrrelse i 2010 - forhøjet celletal i spinalvæske osv., men MR-scanning bekræftede ikke formodningen om sclerose, så symptomerne blev forklaret som en form for infektion i centralnervesystemet. I sidste måned blev jeg så ramt af følelsesforstyrrelser i hele kroppen fra skuldrene og ned. Alt peger igen mod sclerose - følelsesforstyrrelser, kraftnedsættelse i arme/hænder, celletal/igg/oligoklonale i spinalvæsken og nu også en historik med to udfald i hhv 2010 og 2012. MR scanning bekræfter denne gang attakket, der er lokaliseret til rygmarven ved 2. nakkehvirvel.

Hvor går grænsen mellem CIS og Sclerose? Er det når der er 2 karakteristisker attakker, eller når MR-scanningen bekræfter 2 attakker, hvor min MR kun bekræfter et - det nye fra 2012? Kan attakket fra 2010 være så lille at det ikke kan ses på MR-scanningen? Føler mig lidt i ingenmandsland, er overbevist om at jeg har haft 2 attakker, men får "kun" diagnosen CIS, og har takket ja til tilbuddet om at komme i behandling med Betainteferon, som var sclerosediagnosen stillet. På den ene side betragtes det, som om jeg ikke har sclerose, og på den anden side behandles jeg som om, jeg har fået sclerosediagnosen, det er lidt svært at forholde sig til.

Når der er 2 attakker, er det så ikke MS? Eller hvad skal der til, for at der bliver stillet denne diagnose?
 

Svar

CIS er en engelsk forkortelse for Clinically Isolated Syndrome, hvilket på dansk kan oversættes til klinisk isoleret syndrom. Det er en betegnelse for det første formodede angreb (attak) af multipel sklerose (MS). Denne diagnose skal understøttes af forandringer på MR og rygmarvsvæske (evt. neurofysiologiske undersøgelser) og vil i de fleste tilfælde medføre tilbud om sygdomsdæmpende behandling (beta-interferon eller glatiramer-acetat), som også anvendes mod MS.

Diagnosen MS fordrer imidlertid, at man har haft mindst to attakker, eller at der på MR-skanning, er set udvikling af nye plak. MR skanning vil ikke nødvendigvis vise forandringer ved alle attakker og i nogle tilfælde vil hjerneskanningen være normal/uændret, hvor attakket så skyldes plak i rygmarven, der måske kun delvist (eller slet ikke) er skannet med.

Hvis der er 2 attakker med karakteristiske symptomer, kan diagnosen stilles efter de klassiske kriterier. Jeg kan ikke herfra vurdere om dine symptomer og den kliniske undersøgelse er karakteristisk for MS, og det må derfor være de læger der har undersøgt dig, der foretager det skøn. Under alle omstændigheder vil man sædvanligvis gerne have, at en MR skanning også viser forandringer, der bekræfter diagnosen.

Hvis der kun har været et attak (CIS), eller man er i tvivl om diagnosen, kan MR skanning gentages og hvis der ses udvikling af nye plak kan MS diagnosen stilles, men igen skal forandringerne være karakteristiske og leve op til gældende kriterier (McDonald).