Gå til hovedindhold

BPA og dækning af merudgifter

Spørgsmål
Jeg er i den situation, at min mand har forladt mig. Vi har 2 store børn, hvor af den ene er hjemmeboende og 16 år. Jeg er i fuldstændig vildrede om mine muligheder. Vi bor i en ret stor lejlighed, som jeg håber jeg kan blive boende i. Men jeg kan ikke overskue, om jeg har råd. Min mand har et almindeligt fuldtidsjob, og derudover har han været hjælper for mig rigtig mange timer om ugen, da jeg har en BPA og brug for hjælp 24 timer i døgnet. Så vi har haft en stor indkomst.
Nu skal jeg så have nye hjælpere til om natten eller nødkald.  

Kommunen har talt om, at jeg kan få merudgifter. Men det troede jeg ikke jeg kunne, når jeg er på den gamle pension? De vil så fjerne mit bistandstillæg, men kan de det, og kan det svare sig for mig? 
Hvor meget er det muligt at få i boligsikring?
Kan kommunen tvinge mig til at flytte i noget andet mindre og handicapvenligt, umiddelbart vil det vel koste næsten det samme, min husleje er nu ca. 9000 kr. Når jeg kigger på nettet koster handicapboliger jo næsten det samme, og mit barn bor her jo også.  

Hvad gør jeg i denne svære og nye situation, og hvordan sikrer jeg mig den bedste hjælp også økonomisk fra kommunen?
Svar
Jeg forstår godt, at du er i vildrede og det er klart, at det er kompliceret, når din mand også har været ansat af dig. Jeg opfatter det sådan, at du har en Borgerstyret Personlig Assistance i h.t § 96 i serviceloven, og der er udmålt behov for hjælp i 24 timer i døgnet. Du skriver ikke noget om du både er arbejdsleder og arbejdsgiver, men det betyder som sådan heller ikke noget i den sammenhæng. Hvis min forudsætning er rigtig, så har du helt konkret en bevilling, der ikke ændrer sig fordi en af de ansatte (din mand) siger sit job op. Du skal så finde en anden/andre, der skal tage de vagter, som din mand har haft.  

Hvis det ikke forholder sig sådan og dit behov for hjælp ændres i forbindelse med, at din mand rejser - ja så skal der ske en ny vurdering af dit behov for hjælp. Om det er tilstrækkeligt med et nødkald, må bero på en helt konkret vurdering. Som førtidspensionist efter reglerne før 1.1.2003, men med BPA har du hele tiden været omfattet af muligheden for at få dækket merudgifter i h.t. servicelovens § 100. Jeg forstår så, at det er du aldrig blevet orienteret om.  

Med hensyn til bistandstillæg er det i sin tid bevilget med baggrund for dit behov for bistand og pleje. Fordi du søger merudgifter betyder det ikke automatisk, at dit bistandstillæg inddrages. Det kommunen skal forholde sig til er, at der ikke ydes dobbeltkompensation - altså hjælp, som burde være omfattet af bistandstillægget. Det beror på en helt konkret vurdering.  

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om du kunne opfylde betingelserne for plejetillæg?  

Husk din ret til aktindsigt, og at alle afgørelser skal foreligge skriftligt med begrundelser og lovhenvisning.  

Du har mulighed for vejledning hos Scleroseforeningens socialrådgiver, i det område hvor du bor. Navn og træffetid kan oplyses i Scleroseforeningen.  

Med hensyn til boligstøtte kan du foretage en beregning her    https://www.borger.dk/selvbetjening/sider/fakta.aspx?sbid=56527. Det kan give dig en fornemmelse af økonomien. Din kommune har selvfølgelig også en vejledningspligt.   

På Scleroseforeningens hjemmeside under Livet med sclerose er nogle faktasider, som beskriver lovgivningsmæssige muligheder.