Gå til hovedindhold

BPA, bistands-plejetillæg og handicapkørsel

Spørgsmål
Jeg har fået bevilliget en BPA på 57 timer ugentligt, hvorfor jeg ønsker at spørge om, hvorvidt tidshorisonten er den samme for bistandstillæget og BPA'en?

Kan man "beholde" bevillingen til man fylder 65/67 år? Kan jeg stadigvæk bibeholde mit nødkald når min BPA træder i kraft? Og slutteligt: Kan jeg fastholde min movia-kørsel (jeg har selv bil), da jeg er afhængig af en trappemaskine, når jeg skal besøge min far samt min søn, svigerdatter og barnebarn.
Svar
Bistands- eller plejetillæg bevares ved overgang til folkepension. Det fremgår af lov om højeste, mellemste , forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 36.

Principielt er der ikke noget til hinder for fortsat at have nødkald, men det vil bero på en konkret kommunal afgørelse. Her vil man blandt andet lægge vægt på om du er i stand til at hidkalde hjælp pr. telefon.

Du kan godt have både handicapkørsel (Movia) og handicapbil.