Gå til hovedindhold

BPA

Spørgsmål

Jeg har en pårørende, som har fået afslag på timer efter § 95, stk. 2, hvor en veninde har tilbudt at påtage sig arbejdslederrollen og arbejdsgiverrollen ønskes overdraget til en privat virksomhed. Afslaget er begrundet i at veninden ikke til daglig er hjælper i hjemmet og dermed mener de ikke hun kan være arbejdsleder. Er det en tilstrækkelig begrundelse? Og hvad kan vi gøre hvis det ikke er?

Svar

Det fremgår af § 95 stk. 2 i serviceloven:
En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som han selv antager.

Af vejledningen fremgår endvidere:

Personkredsen for § 95, stk. 2

16. En person med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, har en ret til at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager, jf. § 95, stk. 2.

For denne gruppe borgere med et større hjælpebehov end 20 timer om ugen er der dermed tale om en ret til at vælge et kontant tilskud frem for at modtage hjælpen i form af naturalhjælp.

Bestemmelsen er rettet mod personer der, selv om der er tale om et større hjælpebehov, ikke har et så omfattende og sammensat hjælpebehov, som forudsættes efter servicelovens § 96, og hvor der er tale om ydelser, der ligger inden for rammerne af servicelovens §§ 83 og 84. Der kan eksempelvis også være tale om borgere, som har et omfattende behov for personlig og praktisk hjælp, men hvor behovet for ledsagelse uden for hjemmet er begrænset og kan dækkes gennem en ledsageordning efter servicelovens § 97.

Hele vejledningen kan læses på Socialjura's hjemmeside

Derfor kunne jeg få den tanke, at det er § 95 stk. 3, der er givet en afgørelse på. Ankestyrelsen har gennem deres hotline givet et vejledende svar på om en nærtstående skal bo sammen med den, der har behov for hjælp: Ankestyrelsen

 

DUKH har også udgivet information om BPA  

Jeg håber, at du kan bruge ovenstående i din kontakt med kommunen. Der vil være en klagemulighed, som fremgår af afgørelsen.