Gå til hovedindhold

Borgerstyret personlig assistance 2

Spørgsmål

Jeg tillader mig at skrive til dig, da jeg har været på besøg hos en sclerosepatient i søndags, og jeg blev mildest talt rystet over at se, at kommunen har taget hendes personlige hjælpere fra hende, da hun ike selv kunne magte at styre lønregnskaber.

Kan det virkelig være rigtigt?

Hun er total afhængig af hjælp og kan hverken komme i kontakt med andre eller få noget at drikke, hvis det ikke er på de tidspunkter hjemmehjælpen er der (hun kan ikke end ikke tage telefonen selv).

Hun bor i egen bolig, er ca. 42 år gammel og får sine børn på besøg hver anden uge. Hun er kun blevet bevilligt 15 timers udkørsel om måneden - så hun har faktisk mistet hele sit scociale liv.

Jeg har ladet mig fortælle at der er kommet en ændring i § 95-96 denne sommer, men jeg er ikke så god til at overskue det , og vil derfor høre dig om det er rigtigt? Jeg tænker på at hun så eventuelt kan søge igen og få sine personlige hjælper tilbage og de så kan administrer regnskab m.m.?

Svar

Jeg opfatter dit spørgsmål sådan, at din bekendte tidligere har haft personlig hjælper i henhold til lov om social service § 96, og at der på grund af problemer med arbejdsgiverforpligtelserne er sket en ændring. Jeg forstår det også sådan, at der nu er bevilget hjælp efter lov om social service § 83 (personlig og praktisk hjælp), og ledsageordning med 15 timer pr. måned efter lov om social service § 97.

Jeg håber, at der er givet en skriftlig begrundelse med inddragelse af din bekendte (borgerinddragelse). Ankestyrelsen har truffet en afgørelse vedrørende ugyldighed på grund af manglende borgerinddragelse SM R-04-07.

Inddragelse af en hjælpeordning betinger en handleplan, der i disse sammenhænge er en garantiforskrift. Det fremgår af SM C-12-05.

Jeg forstår dog på dig, at klagefristen er overskredet og at det som sådan handler om den fremtidige hjælp.

Pr. 1.1.2009 er der vedtaget en ændring af lov om social service § 96, som indeholder mulighed for tilbud om borgerstyret personlig assistance.

Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Betingelsen for dette tilskud er, at borgeren er i  stand til at fungere som arbejdsleder.

Der vil i løbet af efteråret komme yderligere oplysninger om disse muligheder og det er derfor vigtigt, at din bekendte - eller andre, der er omkring hende - er opmærksomme på mulighederne. Scleroseforeningen følger løbende informationerne, og du og din bekendte kan søge jeres oplysninger dér eller ved direkte kontakt til foreningen.