Gå til hovedindhold

Bør jeg ansøge om gældssanering

Spørgsmål
Jeg er i tvivl, om hvorvidt jeg skal søge gældssanering. Jeg er tildelt førtidspension og får desuden udbetalt en forsikring, som er kreditorbeskyttet. Forsikringen er på 10.300 kr. per måned før skat.

Jeg er tidligere selvstændig landmand og min gård gik på tvangsauktion i 2004. Min gæld er på ca. 2,5 millioner.

Nu bor jeg i lejet lejlighed. Jeg kunne dog godt tænke mig en andelsbolig og er derfor nødt til at få gældssanering.

Jeg ved dog ikke, om det er fornuftigt?
Svar
Det må, efter de oplysninger du giver i dit spørgsmål, være fornuftigt af dig at søge en gældssanering.Jeg har, i et svar af 19. oktober 2009, redegjort kort for selve fremgangsmåden i forbindelse med indgivelse af ansøgning til skifteretten samt om det rådighedsbeløb, der er gældende for 2009 - tallene for 2010 foreligger ikke på nuværende tidspunkt, men der er kun tale om mindre korrektioner fra år til år.

Vedrørende forsikringen du omtaler, der er kreditorbeskyttet, kan det være et spørgsmål hvordan der vil blive forholdt med denne. Det kræver flere oplysninger at kunne tage stilling hertil.

Jeg vil råde dig til, i forbindelse med du indsender ansøgningen til skifteretten, at du vedlægger det materiale du har vedrørende forsikringen, så der på det første møde kan tages stilling til, om udbetalingen derfra skal medtages som almindelig indkomst.