Gå til hovedindhold

Boligudgifter ved flytning

Spørgsmål

Jeg modtager dækning af merudgifter og i denne forbindelse dækning af øget husleje til en kommunalt anvist bolig. Boligen er en stuelejlighed, der i nogen grad opfylder mine behov.

Når og hvis jeg en dag vil flytte - planen er en ejerlejlighed med elevator og altan (en altan der er meget vigtig, da jeg ellers ikke kan komme så meget ud) - kan jeg så forvente at den merudgiftydelse, der er rettet til mine udgifter til husleje, bliver taget fra mig?

Hvad er begrundelsen for og imod, om jeg kan beholde dem?

Svar

Situationen, som du nævner, er ikke omtalt i bekendtgørelsen eller vejledningen om dækning af merudgifter, i henhold til lov om social service § 100.

Der er ikke i lovgivningen krav om, at man skal blive boende i den bolig, som er anvist af kommunen. Som udgangspunkt må derfor konkluderes, at flytning til anden bolig kan ske på lige vilkår, som for andre.

Det er som bekendt merudgifter, begrundet i den nedsatte funktionsevne, der kan dækkes og det må derfor bero på en konkret afgørelse af, hvordan tidligere udmålte merudgifter til boligudgifter ved flytning på grund af handicap skal vurderes i forbindelse med flytning af andre årsager.

Men som nævnt er der endnu ingen konkrete principafgørelser fra Ankestyrelsen på dette område, så desværre kan jeg ikke komme med nærmere oplysninger. Jeg er dog ikke i tvivl om, at der vil blive truffet afgørelser på området fremover.

Du skal være opmærksom på, at såfremt du flytter til en ny kommune, vil det være den nye kommune, der skal afgøre ansøgning om merudgifter.

I reglerne om boligændringer, efter lov om social service § 116, er der taget stilling til, hvilken kommune, der behandler en sag om boligændringer ved flytning til ny kommune. Ankestyrelsen har truffet afgørelsen SM R-03-01, der fastslår, at det er den kommune, hvor man bor, som skal behandle sagen.