Gå til hovedindhold

Boligudgifter

Spørgsmål

Jeg flyttede, på grund af sclerosen, i 2004 til anden lejlighed i et alment boligselskab. Jeg fik derved også en meget højere husleje - søgte hjælp til lejen gennem merudgift, men fik afslag da jeg selv har søgt boligen.

I mellemtiden er jeg blevet førtidspensionist og min samlever er pt. arbejdsløs og på kontanthjælp. Vi får 346 kroner om måneden i boligstøtte.

Huslejen vil fra den 01.10 være på 8000,-.

Mit spørgsmål er: Kan jeg søge en anden form for støtte, end at skulle ud i at flytte, med hjælp af kommunen?

Kommunen har lejligheder der hvor vi bor. Lejligheden er meget handicapegnet; den har elevator fra gaden, brede døre, ingen dørtrin m.m.

Svar

&#160

Jeg kan forstå, at du flyttede for at få en mere egnet bolig. Du fik afslag på dækning af forhøjelse af din husleje som merudgift. Din boligsikring er beregnet til 346 kr. om måneden. Jeg er ikke klar over om du har anden pensionsindtægt udover den offentlige pension.

Du skriver, at din samlever modtager kontanthjælp - jeg går derfor ud fra, at denne indtægtsnedgang er oplyst til boligsikringskontoret, med henblik på beregning af boligsikring i forhold til den ændrede husstandsindkomst.

Din samlever kan være omfattet af reglerne i aktivloven § 34 (personer som har høje boligudgifter). Under alle omstændigheder bør det undersøges.

Ud fra de oplysninger du giver har jeg nok svært ved at pege på andre muligheder, men vil henvise til, at din kommune, under alle omstændigheder, er forpligtet til at vejlede dig omkring dine muligheder.