Gå til hovedindhold

Boligskift

Spørgsmål

Jeg har i en del år modtaget dækning af merudgifter. Kommunen har i 3 år ikke indkaldt til opfølgning. Jeg er i den mellemliggende periode flyttet i ejerbolig, da jeg ikke længere kunne klare trapperne i lejeboligen.

Kommunen har nu lavet en ny beregning på baggrund af min tidligere bolig. De siger, at jeg selv har valgt at flytte i ny bolig og jeg kendte vilkårene. Er det korrekt, at de kan lave beregning på baggrund af tidligere bolig? Er man som handikappet bundet til den bolig man nu engang boede i da man blev syg?

Svar

Jeg kan forstå, at du har været nødt til at flytte fra din lejlighed med trapper til en bolig uden trapper. Jeg forstår det også sådan, at det ikke er en flytning kommunen har været involveret i, forstået på den måde, at de har været med til at tage stilling til nødvendigheden af flytningen.

Jeg er ikke helt klar over, hvorvidt du i den tidligere beregning af dækning af merudgifter har fået medregnet udgifter til din daværende bolig, men da du skriver, at kommunen på baggrund af flytningen har foretaget ny beregning, formoder jeg, at det har været tilfældet.   Det fremgår af Socialministeriets vejledning nr. 10 af 15.2.2011 pkt. 76, at "der kan ydes støtte efter servicelovens § 100 til at dække borgerens udgifter til forhøjet husleje ved flytning til anden lejebolig, som følge af nedsat funktionsevne. Det er alene den huslejeforhøjelse, som skyldes den nedsatte funktionsevne, som kan bevilges som en merudgift".    Hvis der tidligere har været medregnet merudgifter til bolig, har du været forpligtet til at kontakte kommunen ved ændringer, der kan have betydning for beregningen. Det indebærer, at du havde pligt til at oplyse om flytningen og ændringer forbundet hermed.

I denne sammenhæng er det uden betydning, at kommunen ikke har kontaktet dig i forbindelse med opfølgning på sagen, her er tale om din oplysningspligt. Det er udelukkende merudgifter begrundet i den nedsatte funktionsevne, der kan medregnes i merudgiftsydelsen og ikke andre øgede boligudgifter, som ikke skyldes den nedsatte funktionsevne. Kommunen behøver derfor ikke medtage alle merudgifterne til boligudgifterne, men det beror på en konkret beregning.  

Man er ikke som "handicappet bundet til den bolig man nu en gang boede i da man blev syg", men såfremt kommunen skal tage hensyn til en merudgift, skal de være medinddraget i forbindelse med valg af bolig.   Jeg er selvfølgelig usikker på, om jeg har forstået dig korrekt, men da jeg går ud fra, at du har fået en skriftlig afgørelse med begrundelse og klagemulighed, kunne det være, at du skulle gøre brug af klagemuligheden. Husk klagefristen er 4 uger. Du har under alle omstændigheder ret til aktindsigt i din sag og det lyder til at være en nødvendighed for helt at gennemskue beregningerne.