Boligskift
d. 22 november 2009

Jeg har sclerose og bor til leje i et rækkehus i 2 etager. Trapperne er begyndt at blive et problem for mig og vi overvejer derfor at købe et étplanshus. Kan vi få flyttehjælp til dette?

Derudover er der yderligere et problem, ved det hus som vi så har set på, nemlig; badeværelset. Der er et siddebadekar som jeg ikke kan benytte og det vil derfor være nødvendigt at lave det om til en brusekabine. Kan vi få økonomisk hjælp til dette?

Reglerne om boligindretning fremgår af lov om social service § 116:

§ 116. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.


 


Stk. 2. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov.

Stk. 3. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 2, medmindre det drejer sig om personer, der har en hjælpeordning efter § 96.


 


Stk. 4. Velfærdsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp efter stk. 1 og 2 skal tilbagebetales, herunder i hvilket omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres ved pant i ejendommen.

Bekendtgørelser: Afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig (Socialmin. bek. nr. 680 af 20/6 2007).

Vejledninger: Hjælpemidler, biler, boligindretning mv. - Afsnit IV. Støtte til boligindretning og boligskift (Socialmin. vejl. nr. 97 af 5/12 2006).

Der kan være mulighed for at søge en handicapegnet bolig gennem din kommune, men som sådan opfatter jeg ikke dit spørgsmål sådan, at det er en sådan lejlighed du/I søger. I givet fald, at du/I ønsker at blive orienteret om kommunens muligheder på dette område skal du rette henvendelse til kommunen herom. Eventuelt vil du gennem kommunens hjemmeside kunne finde nærmere orientering om disse muligheder.

Økonomisk hjælp til betaling af flytteomkostninger vil skulle vurderes enten efter reglerne om personligt tillæg for personer med tilkendt pension før 1.1.2003 eller efter reglerne om enkeltydelser efter aktivloven. Begge vurderinger sker efter en økonomisk trangsvurdering. Personer, som er omfattet af mulighederne for dækning af merudgifter (servicelovens § 100) kan i nogle sammenhænge få dækket flytteomkostninger efter en konkret vurdering.

Inden køb af ejendom kan det være en ide, at rådføre sig med kommunens ergoterapeut omkring mulighederne for indretning.

Skrevet d. 22 november 2009