Gå til hovedindhold

Bodeling 3

Spørgsmål

Min mand og jeg, som har 2 sønner sammen, skal skilles. Vi ejer et rækkehus sammen, som er indrettet til min mand (som har MS), så vi ønsker at han kan blive boende i huset.

Vores spørgsmål er nu: Kan man lave det sådan, at jeg overtager huset mod at han til gengæld kan blive boende og så betale husleje til mig? Vi skal så have lavet et testamente, hvor han kan overtage huset, hvis jeg dør før ham. Hvad mener du om sådan en ordning?

Det er den eneste måde han har råd til at blive boende, da han så kan modtage boligydelse, og jeg har heller ikke råd til at bo der alene.

Svar

Indledningsvis vil jeg gerne bemærke, at den konstellation du foreslår, ikke er i overensstemmelse med de råd, jeg ville give i forbindelse med en bodeling. Mit hovedsynspunkt er, at man skal få fællesboet delt i forbindelse med seperation/skilsmisse. Dette ud fra betragtningen, at det ofte er vanskeligt at have et økonomisk samarbejde efterfølgende, hvilket der kan være mange årsager til - og nye "årsager" kan også komme ind i billedet.

Til dit spørgsmål vil jeg sige følgende: Det kan lade sig gøre, at du overtager huset, forudsat at panthaverne godkender dette, og frigør din mand som debitor. Kommunen skal spørges i relation til boligsikring, og i den sammenhæng skal man gøre sig klart, at boligsikring kun ydes til et begrænset antal kvadratmeter, når man er enlig.

 

Samtidig kan der stilles spørgsmål til huslejens størrelse, og eventuelt kan der blive stillet spørgsmål til, om din mand har givet afkald på andel af fællesboet. Altså sagen skal gennemdrøftes med såvel sagsbehandler, som afdelingen for boligsikring.

 

Du bliver skattepligtig af huslejeindtægten, hvilket du skal være opmærksom på, når de økonomiske vilkår - huslejens størrelse -aftales.

 

Oprettelse af testamente kan også lade sig gøre. Jeres fælles børn skal arve deres tvangsarv efter dig, hvilket er en fjerdedel af, hvad du efterlader dig af værdier. Din mand kommer til at betale både boafgift og tillægsboafgift, eller ialt ca. 36,5 % af den arv han modtager. Også i forbindelse med oprettelse af testamente er det nødvendigt, at lave beregninger over de nævnte konsekvenser.

 

Du nævner, at ingen af jer kan sidde i huset alene, og spørgsmålet er, om arven i givet fald kan afhjælpe dette. Gifter du dig senere, er det givet nødvendigt, at der oprettes en ægtepagt i det nye ægteskab, da den ovennævnte delingsnorm kun gælder, så længe du er alene.

 

Der er således en del opgaver, der skal løses inden du kan tage endelig stilling til, om det er en farbar vej.

 

Efter min opfattelse bør du have en advokat til at hjælpe dig, inden du lægger dig fast på at løse "bodelingen" på den måde som du beskriver.

 

Det er blandt andet på grund af, at man fremover til stadighed skal tage hensyn til en utraditionel "bodeling", at jeg anbefaler, at man får fællesboet delt.