Gå til hovedindhold

Bodeling 2

Spørgsmål

Min mand, som har sclerose, og jeg skal skilles. Det er noget vi begge er enig om. Vi har 2 børn og et hus hvor vi begge står som ejere. Vi vil gerne finde en løsning hvor børnene og jeg kan blive boende i huset nogle år endnu. Problemet er bare at jeg har ikke økonomi til at bo i huset alene. Min mand vil gerne hjælpe mig/os økonomisk - han vil faktisk have økonomi til at bo i huset.

Hvordan kan det lade sig gøre at børnene og jeg kan blive boende i huset?

Svar
Hovedreglen i forbindelse med bodeling er, at begge ægtefællers bodele gøres op, og er disse positive, eksempelvis mandens med kr. 300.000 og hustruens med kr. 200.000, afleverer manden kr.150.000 til hustruen, og modtager kr.100.000 fra hustruen - så de med andre ord hver får kr .250.000. Andre ordninger kan etableres, men dette skal være i enighed mellem parterne.   Træffes der i jeres situation aftale om at hustruen bliver boende i et hus som ejes i fællesskab, og hvor alene mandens økonomi er tilstrækkelig til at klare de faste udgifter, kan mulighederne være som følger:   1. Ejerskabet bibeholdes og manden yder et økonomisk bidrag hver måned til de faste udgifter. I denne situation skal der tages hensyn til mandens udgifter til anden bolig. Ved senere salg af ejendommen deles eventuel friværdi, eller der træffes en aftale om skævdeling under hensyntagen til, at manden har bidraget til udgifterne, uden rent faktisk at have beboet ejendommen.   2. Hustruen overdrager sin andel af ejendommen (1/2) til manden, og der etableres et egentligt lejeforhold - afhængig af indkomst med mulighed for at opnå boligsikring for hustruen. Manden er i en sådan situation skattepligtig af lejeindtægten. Ved salg af ejendommen ved lejemålets ophør, skal der være enighed om, hvordan friværdien fordeles, for eksempel at hustruen får, hvad der svarer til halvdelen af friværdien på separationstidspunktet. Bemærk at lejeforholdet bør være tidsbegrænset.   Ulempen ved de nævnte fremgangsmåder er, at manden og hustruen fortsat vil være økonomisk afhængige af hinanden, og de hensyn man tager til hinanden i dag svarer muligvis ikke til dem, man tager om 2 eller 5 år. Etablerer parterne, eller en af disse, nyt bofællesskab med tredieperson, kan situationen risikere at blive rimelig problemfyldt.   Mit råd vil være, at få boet gjort op i forbindelse med separation/skilsmisse. Er det et absolut ønske at bevare boligen for hustruen, skal I hos jeres advokat få lavet skriftlige aftaler angående dette.   Lene Frankov, Advokat.