Gå til hovedindhold

Bivirkninger til behandling

Spørgsmål

Er der nogen viden om udviklingen af sclerosen uden indtagning af medicin, må sige at med alle de bivirkninger som medicinen har, vil jeg være betænkelig.

Svar

Forløb af sclerose er meget variabelt, og som du nok ved skelner man mellem attakvis og progressiv sclerose. Sidstnævnte kan inddeles i primær (dvs. uden forudgående attakker) og sekundær (forudgået af attakker) progressiv sclerose. Medicinens effekt er overvejende at begrænse antal og sværhedsgrad af attakker. De forskellige præparater reducerer antal attakker med mellem 1/3 og 2/3 i forhold til hos ubehandlede patienter. Men den enkelte patient kan være heldig ikke at få flere attakker, selv om man ingen medicin tager, fordi sygdommens naturhistorie er så forskellig. De fleste har ikke bivirkninger eller kun i let grad på den typiske såkaldt 1. valgsbehandling, så hvis du opfylder betingelserne, synes jeg du skal tage imod tilbuddet, da der er stor overensstemmelse mellem forsøgene med hensyn til den beskrevne attakreducerende effekt. Fortæl din neurolog at du er bange for bivirkninger, og få vedkommende til at uddybe ovennævnte med hensyn til risiko. Det skal opvejes mod at du løber øget risiko for attak, måske efterladende blivende mén, hvis du får tilbudt attakforebyggende behandling og afstår herfra.