Bistandstillæg ved ophold på plejehjem
d. 4 april 2017

Kan min mand bibeholde sit bistandstillæg, hvis han flytter på plejehjem? Eller kan kommunen fjerne det?

Hvis man får ophold i en boform, hvor bistands- eller plejebehovet dækkes efter andre regler i serviceloven, kan bistands- eller plejetillæg frakendes. Reglerne fremgår af Socialministeriets vejledning nr. 54 af 31.8.2007 kapitel 11.

Det vil dog bero på en helt konkret vurdering - og kræver under alle omstændigheder en afgørelse, hvor din mand skal gøres bekendt med begrundelsen.

Skrevet d. 4 april 2017