Gå til hovedindhold

Bistands- og plejetillæg

Spørgsmål
Hvad er grunden til, at en scleroseramt folkepensionist ikke kan få plejetillæg?
Svar

Det er en politisk afgørelse, lovgivningen redegør for betingelserne.

Plejetillæg - og de samme betingelser gør sig også gældende for bistandstillæg - kan tilkendes som tillæg til førtidspension eller invaliditetsydelse til personer i alderen fra 18 - 65 år. Det er tillige en betingelse, at personen modtager førtidspension efter reglerne før 1.1.2003. For førtidspensionister, der får tilkendt pension efter reglerne efter 1.1.2003, er muligheden ikke til stede.

Politisk er det besluttet, at den fornødne hjælp til personlig og praktisk hjælp skal ydes efter lov om social service.