Gå til hovedindhold

Betingelserne for fri proces

Spørgsmål

Jeg vil gerne spørge, om jeg kan få fri proces i en pensionsag, i forbindelse med at jeg fik diagnosen sclerose, og derved mistede en masse penge ved pensionsselskabet? Er det afhængig af ens indkomst? Og hvis ja, hvad må vi så have af indkomst? Vi er alle fire i familien hårdt ramt af sygdom, kan man derved måske få den frie proces et sted? Hvis ja, hvem skal jeg så kontakte?

Svar

For at få fri proces skal du har rimelig grund til at føre sagen, og du skal opfylde nærmere bestemte økonomiske betingelser.

Ved vurderingen af om der er rimelig grund, vil Civilstyrelsen bl.a. lægge vægt på om sagen har stor betydning for dig, de lægger vægt på om du har udsigt til at få medhold i retssagen, og endelig vil de lægge vægt på, om sagen har en vis størrelse. Sagen må altså ikke være bagatelagtig.

De økonomiske betingelser går ud på, at du ikke må have et indtægtsgrundlag der overstiger kr. 294.000. Det er årsopgørelsen for 2011 der vil blive lagt til grund, hvis du søger fri proces i 2013. Hvis du er i ægteskab eller har en samlever, må I samlet set ikke tjene mere end kr. 374.000 årligt. Igen er det 2011 der vil blive lagt vægt på. Endelig skal du vide, at  beløbet bliver forhøjet med kr. 51.000 pr. barn du måtte forsørge. 

Du skal søge fri proces hos Civilstyrelsen. Kontakt eventuelt en advokat, og få hjælp til at udarbejde ansøgningen.