Gå til hovedindhold

Betingelser for trivselsbil

Spørgsmål

Søgte om fornyelse af ny-bilsstøtte i år. Fik en i 2007 med baggrund i arbejde. Stoppede i 2008. Sagen pt. behandlet med baggrund i ansøgning af trivselsbil, og fik den 19 december afslag. Ansøgningen er ikke meget anderledes end ved sidste ansøgning, bortset fra at der nu er tale om trivselsbil. Jeg kan ikke klare mig uden bil, selvom min gangdistance er stort set uændret. Men jeg er ikke være i stand til at køre i bus, da jeg bliver køresyg, med det samme jeg stiger op i en, og fordi midler imod samme udløser migræne/sclerosehovedpiner af op til 2 døgns varighed.Tog kører ikke, hvor man nu skal hen, så det er en sølle erstatning.

Jeg har diverse udfordringer med tarm og blære, og i 2011 brækkede jeg en skulder, så større bagage er ikke en mulighed. Har neurogene smerter bare af kulde. Nu lyder det hele sølle, men fakta er at jeg klarer mig, cykler på min el-cykel i godt vejr osv., og så kan ingen se at jeg har sclerose, men det har jeg. Jeg er utrolig aktiv, det er det der holder mig "rask", men nu skal jeg så blive hjemme, og lade livet tage udgangspunkt i mit liv her. Og alle aktiviteter, må jeg så lade hvile. Min påstand er at jeg er kun så rask, som jeg er på trods, og fordi jeg vil en masse ting.

Tror I det kan betale sig at anke? Og så skriver de, at jeg kan få automatisk transmission, men at de har givet motor myndighederne besked om, at jeg skal betale afgift, som jeg ellers har været fri for. Kan de det på en bil, jeg har fået på helt almindelige vilkår i 2007, bare fordi at jeg søger på ny? Kan man så afgiftspålægge den gamle bil?

Svar

Betingelserne for trivselsbil er væsentlige strengere end for arbejdsbil. Jeg forstår det sådan, at du trods arbejdsophør i 2008 har beholdt din bil, bevilget begrundet i arbejde - eller handler det mere om, at ingen har været opmærksomme på det? Man burde have vejledt dig om ændring i vurdering fra erhvervsbil til trivselsbil, og at du havde pligt til at oplyse om ændringer i din situation. 

Som du beskriver din situation vurderer jeg umiddelbart, at den praksis, der er på området for afgørelser på trivselsbil, er fulgt. Jeg går ud fra, at man også har henvist til mulighed for handicapkørsel, kørsel til ambulant undersøgelser o. lign, samt også flekstrafik som supplement til offentlig transport. Jeg er helt klar over, at muligheden for at være impulsiv er udelukket uden egen bil, men det er den generelle praksis på området.

Når betingelserne for støtte til bil ikke længere er opfyldt, bortfalder bevilling af fritagelse for grøn ejerafgift/vægtafgift også - betingelserne er de samme.

Særlig indretning kan bevilges uafhængigt af om mulighederne for støtte til bil er opfyldt. Det er derfor, at du har fået en bevilling om tilskud til automatisk transmission, såfremt du køber anden bil.

Hvorvidt en ankesag kan give andet resultat vil jeg ikke tage stilling til, det må bero på en nærmere vurdering af den samlede situation.