Gå til hovedindhold

Betingelser for handicapegnet bolig

Spørgsmål
Jeg vil gerne flytte fra min lille landsby i Thy til en lejlighed i Aalborg. Ventetiden til en normal lejlighed kan være langt der, kan det være en fordel at blive visiteret til en ældrebolig?
Hvilke betingelser skal man opfylde for en ældrebolig?

Jeg er 48 år og lever alene. Jeg har pt "kun" problemer med trapper og en minimeret gangdistance, nedsæt kraft i venstre ben og højre arm. Jeg har kun få hjælpemidler en ståstøttestol, en siddeplads i bruseren og nordic walking stokke, men har haft rollator og kørestol en gang, og har fået rengøringshjælp til støvsugning og gulvask, men har haft meldt det fra her på det sidste.

Kan jeg få flyttehjælp pga. mit handicap? Jeg har jo ikke kræfter til at bære ret mange flyttekasser eller andre tunge ting.
Svar
Kommunerne fastsætter nogle kriterier for visitation til handicapegnede boliger. Hovedreglen er som udgangspunkt, at det ikke længere er muligt at blive i nuværende bolig. Visitation afhænger af helbred, og hvordan man klarer sig i nuværende bolig (indretning, adgangsforhold o.lign).
Hvorvidt du opfylder din kommunes betingelser vil afhænge af en konkret vurdering. Jeg synes, at du under alle omstændigheder skal kontakte visitationen i kommunen og høre om de nærmere betingelser.  

Såfremt du visiteres til handicapegnet bolig og opfylder betingelserne for dækning af merudgifter efter lov om social service § 100 kan der være mulighed for dækning af flytteudgifter, men som du kan se afhænger det igen af nogle konkrete forhold. Reglerne om dækning af merudgifter er nærmere beskrevet under emnerne på Scleroseforeningens hjemmeside, som du finder under "Livet med sclerose".