Gå til hovedindhold

Betingelser for handicapbil

Spørgsmål
Jeg søger pt. invalidebil og har været til vurdering hos PTU, som har anbefalet automatgear, håndbetjent speeder og bremse. Min gangdistance er ca. 200 meter med usikker gang. Min læge anbefaler også håndbetjent speeder og bremse.

I 2009 har jeg været specielt sygdomsplaget med 3 attakker, hvor jeg kun har kunnet gå ca 50 meter hver gang.

En sagsbehandler udtalte i går til mig at "du er sandelig ikke kommet igennem nåleøjet endnu", hvilket har gjort mig nervøs. Kan kommunen virkelig afslå at give mig en invalidebil, hvis jeg har så meget brug for særlig indretning (og samtidig er i arbejde)?
Svar
Betingelserne for støtte til bil er, at der en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør mulighed for at opnå eller fastholde et arbejde.

Det er således ikke behovet for særlig indretning, der afgør, hvorvidt man er berettiget til støtte til bil. Den særlige indretning, der fremgår af anmærkninger i dit kørekort, er du særskilt berettiget til.

I vurderingen skal lægges vægt evnen til at færdes, herunder gangdistance og anden form for nedsat mobilitet og om der foreligger et særligt skånebehov. Omkring betingelserne for erhvervsbil gælder, at der er behov for kørsel til og fra et arbejde, hvor ansøgeren skaffer sig et væsentligt bidrag til sin og eventuelt families forsørgelse.

Jeg kan ikke umiddelbart gennemskue, med hvilken begrundelse din sagsbehandler udtaler sig som du beskriver. Jeg mener, at det må bero på en konkret behandling af din ansøgning og en faglig vurdering af din funktionsevne sammenholdt med loven og bekendtgørelsens betingelser.

Det er vigtigt, at du får aktindsigt i din sag og kommer med kommentarer/bemærkninger til oplysningerne, såfremt de ikke stemmer overens med dine egne.

Forinden der træffes afgørelse i sagen skal du have sagens akter til partshøring.

Hvis du ikke indstilles til bevilling af handicapbil kunne det lyde som om der er grundlag for at klage.

Du har mulighed for at kontakte socialrådgiver i Scleroseforeningen for nærmere rådgivning, se navn og træffetid på hjemmesiden. Scleroseforeningens socialrådgiver vil gerne se sagens akter for at kunne rådgive dig i sagen.