Gå til hovedindhold

Betingelser for fleksjob

Spørgsmål

Visitation til fleksjob er mit ønske. Er 3,5 timers arbejdsevne pr. dag tilstrækkeligt til at blive visiteret til fleksjob? På grund af udtrætning skal jeg resten af dagen enten hvile, varetage hjemlige sysler eller træne min fysik? Hvad er kommunens tilskud? Overlægen på Sclerose afd. mener jeg er oplagt til fleksjob.

Svar

Det er din kommune og ikke lægen, der afgør, hvorvidt din arbejdsevne kan anses nedsat i en sådan grad, at betingelserne for fleksjob er opfyldt. Kommunen skal afklare din arbejdsevne og skal i den forbindelse anvende arbejdsevnemetoden og udarbejde en resurseprofil. Arbejdsevnen skal være nedsat varigt af fysiske, psykiske eller sociale grunde. Der må ikke være mulighed for at blive ansat på normale vilkår, og det skal skønnes urealistisk at opnå beskæftigelse efter revalidering. Det beror ikke på et konkret timetal, men en samlet vurdering.

Løntilskud til en virksomhed ved ansættelse i fleksjob er afhængig af arbejdsevnen og kan enten være 2/3 eller 50% af fagets minimal indenfor det konkrete ansættelsesområde. Reglerne om fleksjob fremgår af lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 69 - 75 med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Beskrivelse af arbejdsevnen fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1402 af 13.12.2006.

Det Centrale Handicapråd har udgivet pjecen Fleksjob, som beskriver reglerne. Pjecen kan hentes her http://www.dch.dk/publ/fleksjob/index.html