Gå til hovedindhold

Betingelser for fleksjob

Spørgsmål

Som informatør i foreningen var jeg til møde for nydiagnostiserede i aftes. Jeg snakkede med en, der lige nu var midt i processen med kommunen omkring jobprøvning, fleksjob ect.

Kommunen havde sagt, at man ikke kunne få fleksjob, hvis man kunne passe et 20 timers arbejde. Så kunne man bare tage et halvtidsjob på normale vilkår. Jeg var temmelig rystet, og jeg synes ikke reglerne stemmer helt overens med mit eget forløb for snart 9 år siden, hvor jeg fik fleksjob på fuld tid, med kun en ugentlig hviledag indlagt som en del af det ændrede job, jeg blev visiteret til.

Jeg har 2 spørgsmål, som I meget gerne må besvare både i forhold til de regler der er i dag, og i forhold til de ændringer der kommer nu.
1) Er et fleksjob kun et spørgsmål om nedsat arbejdstid, eller er det stadig noget med andre skånevilkår såsom mulighed for hvil i løbet af dagen, valg af specielle arbejdsopgaver ect?
2) Er det rigtigt, at man skal tage et almindeligt halvtidsjob, hvis man er i stand til at arbejde 20 timer, men kommer fra et fuldtidsjob?

Jeg rådgiver selvfølgelig ingen, da jeg ikke har kompetencerne til det. Men jeg vil som informatør gerne i grove træk kende så meget til reglerne, at jeg ikke er helt galt på den.
I den aktuelle sag bad jeg det nye medlem om hurtigst muligt at henvende sig til foreningens socialrådgiver i området, og få hende til at hjælpe.

Svar

Ved møder opstår mange spørgsmål, og jeg vil gerne prøve at redegøre for forløbet for dig.

Jeg tror, at du i sin tid fik fleksjob, hvor der var mulighed for afgørelse, hvis arbejdsevnen var nedsat med 1/3. Denne mulighed bortfaldt 1.7.2002, men personer, som var visiteret efter denne mulighed fortsætter uændret, med mindre, der sker ændringer i arbejdsevnen. Der kan også i din sag været taget andre hensyn, hvor det er klargjort, at din nedsatte arbejdsevne ikke alene handler om nedsat tid, men andre forhold på arbejdspladsen (andre opgaver, undgå tidspres og andet).

Gennem tiden er der sket opstramninger på området.

Efter reglerne på nuværende tidspunkt skal arbejdsevnen være nedsat med mindst halvdelen før, der overhovedet bliver tale om fleksjob. Arbejdsevne handler om den faktiske arbejdsevne, altså ikke alene i tid, men også målt i forhold til arbejdsopgaver. Den reelle arbejdsevne handler derfor om effektiv arbejdsindsats.

Vores medlem kan godt have fået et mere generelt svar om dette, og det er derfor et godt råd, at medlemmet kontakter socialrådgiveren i Scleroseforeningen konkret herom.

Nu kommer der jo snart en reform igen på området med ikrafttræden 1.1.2013, her er intentionen, at alle skal kunne være på arbejdsmarkedet - også selvom arbejdsevnen er væsentligt nedsat (mere end 2/3). Arbejdsgiveren vil skulle aflønne i forhold til den effektive arbejdsindsats og lønmodtageren vil så kunne få et tilskud fra kommunen, der beregnes afhængig af den reelle lønindkomst.