Betingelser for fleksjob
d. 5 august 2011

Jeg har ingen diagnose, men fik for 4 år siden plaque i rygmarven og 4 i hjernen - ingen oligonale bånd. Senest er jeg blevet undersøgt i 2010 men ingen yderligere plaques og stadig ingen oligonale bånd.
Jeg har været sygemeldt i 4 år, dog det seneste år har jeg været i revalideringsforløb hos to forskellige arbejdsgivere, hvoraf den første udtaler at jeg har tydeligt udtalt træthed, koncentrationsbesvær, lettere hukommelsesbesvær.
Min nuværende praktikplads-arbejdsgiver har jeg ikke involveret i mine problemer, fordi jeg bare kæmper for at gøre det godt og få et job efterfølgende. Og har derfor skjult at jeg har problemer, men jeg vil så gerne være på arbejdsmarkedet.

Nu beder kommunen mig reagere på et brev med svarfrist i midten af august - hvor jeg har mulighed for at gøre gældende, hvis jeg mener at jeg ikke kan varetage et almindeligt job. Og jeg skal indhente oplysninger fra læge og arbejdsgiver.

Hvilke muligheder har jeg for at få tilkendt et flexjob uden en diagnose? 
Kan I henvise til en privat socialrådgiver eller advokat med speciale indenfor tilkendelse af flex-job?

Jeg forstår godt din frustration efter 4 års sygemelding uden nogen diagnose.   

Jeg forstår det sådan, at kommunen har etableret praktikforløb med henblik på vurdering af din arbejdsevne, du skriver ikke noget om hvilke aftaler om arbejdstid, der er besluttet i forbindelse med praktikken. Jeg går derfor ud fra, at aftalen er, at du er på arbejdspladsen fuld tid. Jeg forstår det så også sådan, at du - i samarbejde med arbejdsgiveren - skal udarbejde en beskrivelse af forløbet. Jeg går dog ud fra, at kommunen har formuleret nogle punkter, som man ønsker belyst. Du skriver ikke noget om, hvilke oplysninger, du skal indhente fra din læge, men må gå ud fra, at kommunen har bedt om udfyldelse af en attest.  

Kommunen skal vurdere din arbejdsevne ud fra en samlet beskrivelse og vurdering af dine faglige og personlige resurser. Metoden kaldes arbejdsevnemetoden og som et redskab i denne metode skal der udarbejdes en resurseprofil.
Se nærmere her http://www.arbejdsevnemetode.dk/   

Her vurderes så om du har mulighed for at arbejde på normale vilkår eller om din arbejdsevne er varigt og væsentligt begrænset. Det er således ikke en diagnose alene, der er afgørende for evt. vurdering af muligheden for et fleksjob, men en beskrivelse af din arbejdsevne. Det Centrale Handicapråd har udgivet en pjece, der beskriver reglerne om fleksjob.
Pjecen kan hentes her http://www.dch.dk/publ/fleksjob/   

Jeg har ikke mulighed for at henvise dig til en privat socialrådgiver, jeg ved, at der er mulighed for at finde private rådgivere på Internettet, men kan ikke pege på nogen. Måske kunne det være en ide at kontakte SR Bistand, se nærmere her http://www.sr-bistand.dk/default.asp.   

Ved samtaler i kommunen er det en god ide, at have en med sig. SR Bistand tilbyder ikke at tage med som bisidder, men måske kender du en (familie, ven/veninde), som du kan støtte dig til.

Skrevet d. 5 august 2011