Gå til hovedindhold

Betingelser for fleksjob

Spørgsmål

Jeg har haft sclerose siden januar '99, og jeg arbejder stadig fuldtid. Jeg har dog nu fået en §56, som jeg desværre ikke udnytter godt nok, da min chef begynder at snakke om, at vi jo så skal have en ekstra ansat, hvis jeg er væk for meget - hvilket i sig selv er helt fint, men alligevel. Jeg arbejder godt nok fuldtid, men når klokken er to, er jeg brugt, så det ville være fantastisk, hvis man bare kunne gå ned på 30 timer, men vil det kunne lade sig gøre rent økonomiske, "bare" at gå ned i tid. Jeg har tidligere hørt, at man kan gå fra en §56 over i et fleksjob, men der er vel en grænse for, hvor "lidt" man skal være sygemeldt, før det kan lade sig gøre? Og, er der en grænse for ens arbejdsevne, før man kan få fleksjob. Hvis jeg skulle gå fra en §56 til et fleksjob, hvordan ville det så foregå?

Svar

En aftale i henhold til § 56 i sygedagpengeloven er arbejdsgiverens mulighed for refusion fra 1. fraværsdag begrundet i kronisk lidelse. Refusionen vil være svarende til sygedagpenge og dækker formentlig ikke din reelle løn. Din chef har mulighed for at disponere i forhold hertil.

Der er ingen automatik forbundet med overgang til fleksjob direkte fra en § 56 aftale.

Det kunne lyde til, at du og din chef måske kunne have behov for at tale med Jobcentret om hvilke muligheder, der måtte være. Der er mulighed for at kontakte en fastholdelseskonsulent fra Jobcentret, der kan oplyse om de nærmere regler. Her kan evt. også drøftes mulighed for afklaring af din arbejdsevne, ligesom det også kan drøftes hvilke forpligtelser arbejdspladsen i givet fald måtte have. Ved en sådan samtale vil jeg anbefale dig at have en person med dig, kan evt. være repræsentant fra din faglige organisation eller andre, som du har tillid til.

Betingelserne for fleksjob er beskrevet dels på Scleroseforeningens hjemmeside under Lovgivning, ligesom Beskæftigelsesministeriet også har brugbar information om reglerne.