Gå til hovedindhold

Betingelser 9

Spørgsmål
Hvordan får man et fleksjob eller bliver visiteret dertil?

Jeg har progressiv fremadskridende sclerose og er i fuldtidsjob 37 timer om ugen (som underviser). Jeg døjer med stor træthed, hvorfor jeg har været sygemeldt de sidste 3 uger. Jeg ville gerne arbejde på, for eksempel, halv tid.

Så: Hvem skal jeg henvende mig til angående muligheden for fleksjob?
Svar
Du skriver, at du pt. er sygemeldt. Jeg forstår det sådan, at du ikke har en såkaldt § 56 aftale, i henhold til sygedagpengeloven (du kan orientere dig nærmere på Scleroseforeningens hjemmeside, hvor der er en faktaside om emnet, under ).

Din arbejdsgiver kan efter 21 dages sygemelding anmode om dagpengerefusion fra kommunen. I forbindelse med sygemeldingen kan udfyldes en mulighedserklæring, se http://www.ams.dk/Reformer-og-indsatser/Indsatser/Sygedagpengeopfolgning.aspx. Du kan også på denne hjemmeside orientere dig nærmere omkring opfølgning på sygedagpenge.

Du har mulighed for at genoptage dit arbejde på nedsat tid, dette kan være med til at vurdere din arbejdsevne og hvilke muligheder, der kan være for dig fremover.

Pjecen , som er at finde på http://www.clh.dk/index.php?id=1473, beskriver reglerne for fleksjob.

Det er kommunens jobcenter, der skal rådgive og vejlede dig om dine muligheder.