Gå til hovedindhold

Betingelser 6

Spørgsmål

Jeg fik diagnosen MS i 2000. Jeg er 44 år og har den såkaldt "godartede" sclerose. Jeg arbejder 32 timer om ugen som hjemmesygeplejerske.

Jeg er glad for mit arbejde, men træthed gør at jeg bruger al min energi på arbejdet og er helt flad når jeg kommer hjem. Dette går udover min familie samt det arbejde der venter hjemme.

Mit spørgsmål til dig, er om jeg vil være berettiget til et fleksjob? Jeg vil gerne fortsætte i mit nuværende arbejde, blot på reduceret tid.

Jeg har ikke snakket med min leder om det, da jeg gerne vil vide lidt om mine rettigheder først, samt vide hvordan jeg eventuelt igangsætter en ansøgning om fleksjob.

Svar

Det er en betingelse for godkendelse til fleksjob, at personen ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår - herunder ansættelse i aftalebaseret skånejob efter de sociale kapitler i overenskomsten. I mange overenskomster er der sociale kapitler, der gør det muligt at aftale sig frem til arbejdsbetingelser og en løn, der fraviger overenskomstens almindelige krav.

Du vil kunne få nærmere vejledning herom gennem dit faglige forbund.

Herudover er det en betingelse, at personen har en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen, ligesom muligheden for revalidering eller andre foranstaltninger (herunder omplacering på arbejdspladsen) er afprøvet, med henblik på fastholdelse af personen i beskæftigelse på normale vilkår.

Kommunen skal i samarbejde med dig udarbejde en ressourceprofil og som du kan se af ovenstående er der en del forhold, der skal tages i betragtning. Jeg vil anbefale dig at hente pjecen , som er udgivet af Det Centrale Handicapråd, se www.dch.dk.

Et fleksjob er som sådan noget man tildeles, når afprøvninger m.m. dokumenterer en varig nedsat arbejdsevne og andre muligheder for selvforsørgelse ikke er mulige.

Nu ved jeg jo ikke om du allerede har en såkaldt § 56 aftale i henhold til sygedagpengeloven og vil derfor anbefale dig, at læse nærmere herom på på Scleroseforeningens hjemmeside. Der findes også noget om fleksjob på disse sider.

Jeg vil anbefale dig at kontakte dit faglige forbund, der vil kunne vejlede dig nærmere. Scleroseforeningens socialrådgiver, i det område hvor du bor, vil også kunne rådgive dig mere konkret.

Det er op til arbejdsgiveren, hvorvidt man ønsker at oprette et fleksjob.