Gå til hovedindhold

Betingelser 5

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedrørende fleksjob, som jeg håber du kan hjælpe mig med:

Kan de sclerosepatienter, der søger fleksjob, forvente at få det tilkendt?

Svar

Som det fremgår af det seneste nummer af har hver tredje med sclerose job. Resultatet fremgår af en undersøgelse fra Scleroseforeningen. Der dokumenteres også, at fleksjobordningen har haft stor betydning for mennesker med sclerose - i dag har 50% af personer med sclerose, der arbejder, fleksjob.

Det er dog ikke diagnosen, der er afgørende for afgørelse om fleksjob, men en vurdering af arbejdsevnen. Betingelserne for at få tilkendt fleksjob, er at man har en varig nedsat arbejdsevne, og derudover skal muligheden for ansættelse på normale vilkår og mulighederne for revalidering undersøges.

Der skal udarbejdes en ressourceprofil, se nærmere på www.minarbejdsevje.dk. Det Centrale Handicapråd har desuden udgivet pjecen , der kan hentes på www.dch.dk.